เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อนิวซีแลนด์ NZLC New Zealand Language Centres เรียนต่อต่างประเทศ


(NZLC) New Zealand Language Centres ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1984 เป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์  และเรามีหลากหลายหลักสูตรที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้เลือกเรียนได้ โดยมีนักเรียนมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก  อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ให้นักเรียนอีกด้วย, โรงเรียนเรายังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์กรกลุ่มคุณภาพโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ ,  NZLC ได้ลงทะเบียน และได้รับการตรวจสอบ โดย องค์กรรับรองการศึกษาของนิวซีแลนด์ หรือ NZQA และได้รับระดับมาตรฐานหมวด 1 และอยู่ภายใต้การดูแลของ The Code of Practice for the Pastoral Care of International Students  ซึ่งอันนี้จะเป็นหลักข้อปฎิบัติในการดูแลนักเรียนนานาชาติ  เพื่อที่จะได้สนับสนุนให้นักเรียนในด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อช่วยส่งเสริมนักเรียนด้านการศึกษาที่นี่ได้ดีด้วย เรียนต่อนิวซีแลนด์ New Zealand Language Centres เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน NZLC New Zealand Language Centres

 • ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ในประเทศนิวซีแลนด์มากมาย
 • เป็นศูนย์ทดสอบ  TOEIC (วิทยาเขตเวลลิงตัน) / AEAS (วิทยาเขตโอ๊คแลนด์) และเป็นศูนย์ทดลองทดสอบ IELTS
 • มีนักเรียนหลากหลายสัญชาติ จากกว่า 25 ประเทศทั่วโลก สภาพแวดล้อมมีความอบอุ่น และเป็นกันเอง
 • ตั้งอยู่ในทำเลที่ใกล้กับสถานที่ ที่อำนวยความสะดวกสบายให้นักเรียน
 • สามารถจัดโปรแกรมการเรียนตามที่ท่านต้องการได้รับประกันคุณภาพในการเรียนของนักเรียน
 • มีหลากหลายหลักสูตรและกิจกรรมดีๆ ให้นักเรียนได้เลือกและมีบริการที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน
 • วิทยาเขตของเราแต่ละแห่ง ตั้งอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพ ที่ไม่สูงมากนัก และมีมาตรฐานการอยู่อาศัยที่ดี

Official Website: https://nzlc.ac.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป  (General English)

 • เหมาะกับนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ Beginner จนถึง Advanced
 • เพิ่มความรู้และทักษะในด้านภาษาอังกฤษ
 • การเรียนการสอนเน้นการปฎิบัติจริงในบรรยากาศที่สนุกสนาน
 • การทดสอบเพื่อวัดความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสมำเสมอ
 • การสร้างสภาพแวดล้อมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
 • การแนะนำให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมจากการเรียนและกิจกรรม
 • อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในวิชาที่รับผิดชอบ
 • การเรียนหลักสูตรพื้นฐานเพื่อนำไปสู่หลักสูตรอื่น ๆ ของ NZLC
 • การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกอบรมครูด้านภาษาและวิชาการ
 • ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา และรายงานทางวิชาการ
 • เริ่มเรียนในวันจันทร์ของทุกเดือน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เตรียมสอบ IELTS

 • ศูนย์การสมัครสอบ IELTS ล่วงหน้า
 • เปิดสอน 3 ระดับในเมืองโอ็ตคแลนด์ และ 2 ระดับในเวลลิงตันพร้อมตัวเลือกการสอนที่หลากหลาย
 • ฟรี การสนับหลังจบการเรียน และการให้การสนับสนุนในการสมัครสอบ
 • การทกสอบเพื่อวัดระดับนักเรียนก่อนการสอบจริง
 • สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอบ IELTS มาก่อน
 • มีใบรับรองการศึกษา และรายงานทางวิชาการ
 • รับรองความพึงพอใจในคะแนนจากการสอบ IELTS
 • เปิดสอนหลักสูตร Pathway Programme
 • การอนุมัติวีซ่าร์นักเรียนในการศึกษาต่อ
 • NZLC เปิดสอนหลักสูตร IELTS ใน 3 ระดับเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนของเรา
  • IELTS 1 – ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 4.0 – 5.0.
  • IELTS 2 – ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 5.0 – 6.0.
  • IELTS 3 – ระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 6.0+

เตรียมสอบ TOEIC

 • สอนโดยอาจารย์ที่มีความสามารถ และประสบการณ์
 • ฟรีสำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรอื่นของ NZLC
 • การเรียนการสอนเน้นที่การฟัง และการอ่าน
 • มีหลักสูตรเพิ่มเติมในการสอบ TOEIC
 • มีรับรองการศึกษา

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ Business English

 • สอนโดยอาจารย์ที่มีความสามารถ และประสบการณ์
 • มุ่งเน้นการเรียนการสอนไปในแนวทางปฎิบัติจริง
 • มีอุปกรณ์การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพิ่มเติม
 • การทดสอบเพื่อวัดความรู้ และข้อเสนอของนักเรียน

เตรียมสอบ Cambridge

 • Cambridge Exam Courses – B2 First (FCE)
  • มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และอาจาร์ที่เป็นมิตร
  • อัตราความสำเร็จในการเรียนสูง
  • มีคอร์สเพิ่มเติมการเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
  • มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้มากมาย
  • มีระบบ Extra B2 First (FCE) เพื่อวัดความรู้อย่างสม่ำเสมอ
  • มีการ Pre-test ก่อนการสอบจริง
  • มีใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
  • มีการทำ Quiz ในการเรียน 2-3 ครั้ง
 • Cambridge Exam Courses – C1 Advanced (CAE)
  • อัตราความสำเร็จในการเรียนสูง
  • มีคอร์สเพิ่มเติมการเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
  • มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้มากมาย
  • Extra C1 Advanced (CAE) เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาการเรียน
  • มีการ Pre-test ก่อนการสอบจริง
  • มีการทำ Quiz ในการเรียน 2-3 ครั้ง
  • มีใบรับรองการสำเร็จการศึกษา

ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทีน English for Young Learners

 • GENERAL ENGLISH / HIGH SCHOOL PREPARATION
  • รับรองโดย NZQA สำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
  • รับประกันความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี
  • มีคอร์สเพิ่มในเนื้อหาการเรียน
  • มีการทดสอบวัดความรู้อย่างสม่ำเสมอ
  • มีใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
  • การสนับสนุนดูแลนักเรียนของเราเพิ่มเติม : 1-4 สัปดาห์  – $140, 5 to 11 สัปดาห์ – $120, มากกว่า 12 สัปดาห์  – $100
  • มีโรงเรียน และมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เป็น Pathway กับทางสถาบัน
  • มีการออกจดหมายแนะนำทางวิชาการสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมในเมือง
 • English + Activities Programme
  • มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และอาจาร์ที่เป็นมิตร
  • เน้นการเรียนการสอนที่สนใจ และจัดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
  • การทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
  • มีคู่มือเกี่ยวกับทางด้านภาษา
  • ตัวเลือกคอร์สเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ : 1-4 สัปดาห์ – $140, 5-11 สัปดาห์ – $120, มากกว่า 12 สัปดาห์ – $100

English for Teaching

 • TESOL – การสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติ NZLC เราใช้ TESOL เพื่ออ้างอิงหลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษที่ต้องการสอนในประเทศของของนักเรียน
 • TECSOL – การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กต่างชาติ NZLC เราใช้ TECSOL เพื่ออ้างอิงหลักสูตรสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษที่ต้องการสอนผู้เรียนอายุน้อยในประเทศบ้านเกิดของเด็ก ๆ ต่างชาติ
 • CELTA – ประกาศนียบัตรในการสอนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ เป็นหลักสูตรฝึกอบรมครูที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยให้คุณมีคุณสมบัติที่คุณต้องการในการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้พูดภาษาอื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

Pathway

Pathway Program – NZLC works with over 20 Pathway Partners

 • ACG Education
 • Coromandel Outdoor Language Centre
 • Darfield High School
 • International Travel College
 • Le Cordon Bleu
 • Media Design School
 • Nelson English Centre
 • New Zealand School of Food and Wine
 • New Zealand School of Acupuncture and Traditional Chinese Medicine
 • New Zealand School of Tourism
 • Otago Polytechnic
 • Pacific International Hotel Management School
 • Queenstown Resort College
 • Takapuna Grammar School
 • Unitec Institute of Technology
 • Whitecliffe College of Arts and Design

ราคาและโปรโมชั่น

 

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

Homestay

 • เรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้อยู่กับโฮสต์
 • นักเรียนทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายที่สุดเท่าที่เราจะให้ได้
 • มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อคุณภาพที่ดีของโฮสต์

City Accommodation

 • มีอิสระและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
 • สามารถเลือกที่จะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนได้
 • สามารถเลือกห้องพักได้ตามงบประมาณของนักเรียน

On Campus
Online
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

ที่อยู่สถาบัน

Address: Level 2/4 Hobson Street, Auckland CBD, Auckland
Zip: 1010
Country: New Zealand
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest