เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: June 17, 2024 @ 11:49 am

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Papanui High School


Papanui High School โรงเรียนมัธยมปลายประจำเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดดเด่นในด้านการเรียนการสอนประยุกต์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับกิจวัตรประจำวันของนักเรียนได้ สอนให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกทำ สร้างความคิดสร้างสรรค์แบบบูรณาการ นอกจากนี้ โรงเรียนยังโดดเด่นในด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวิชาเลือกที่หลากหลาย ที่นักเรียนสามารถปรับได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESOL ที่เข้มข้น สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียนต่อนิวซีแลนด์ Papanui High School เรียนต่อต่างประเทศ

นักเรียนจากทั่วโลก เลือกเรียนที่โรงเรียน Papanui High School ดังนั้น นอกจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนทุกคนยังได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือ Outdoor Learning ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการทั้งดนตรี กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ นักเรียนยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอื่นๆ ในระดับสากลอีกด้วย

Papanui High School ได้รับชื่อเสียงในด้านการดูแลนักเรียนต่างชาติ มายาวนานกว่า 28 ปี นักเรียนต่างชาติทุกคน จะได้พักกับโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพ และเป็นหนึ่งเดียวกันกับโรงเรียน โดยโรงเรียนจะประสานงานกับทางเจ้าของโฮมสเตย์และผู้ปกครองตลอดเวลา รวมถึงรายงานผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนด้วย ดังนั้น ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ในประสบการณ์และคุณภาพของโรงเรียน

จุดเด่นของสถาบัน Papanui High School

 • ตั้งอยู่ในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่มีความเงียบสงบ อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ เหมาะกับการเรียน มีประชากรเพียง 350,000 คน
 • มีหลักสูตรที่หลากหลาย รองรับระบบ NCEA
 • มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความแตกต่างและโดดเด่นในด้านการเรียนการสอน
 • นักเรียนสามารถปรับแผนการเรียนเองได้ตามความถนัด และวัตถุประสงค์ส่วนตัว
 • นักเรียนต่างชาติ มีหลักสูตร ESOL บรรจุไว้ในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้อย่างสบายใจ
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายให้เลือกเรียนตามความชอบ
 • ประสบการณ์ ดูแลนักเรียนต่างชาติยาวนานกว่า 28 ปี การันตีด้านคุณภาพและความปลอดภัย

Official Website: https://www.papanui.school.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างการเรียนการสอน

 • ในระดับชั้น Year 9 and 10 จะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป ฝึกฝนทักษะการ คิด วิเคราะห์ สร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนจะเรียน 7 วิชาพื้นฐาน ดังนี้ (สำหรับนักเรียนต่างชาติ จะได้เรียนวิชา ESOL ด้วย)
  • English
  • Mathematics
  • Science
  • Social Studies
  • The Arts – Visual Arts, Music, Drama, Dance
  • Health and Physical Education
  • Technology
 • ในระดับชั้น Year 11 – 13 นักเรียนจะเข้าสู่ระบบ NCEA โดย นักเรียนสามารถปรับแผนการเรียนให้ตรงตามความชอบ และวัตถุประสงค์ของตัวเองได้ (แต่จะมีวิชาบังคับที่ต้องเรียน คือวิชาภาษาศาสตร์ และคณิตศาสตร์)

การศึกษานอกโรงเรียน (Outdoor Education)

การศึกษานอกโรงเรียนของเรา เคารพต่อการตัดสินใจของนักเรียน ทางโรงเรียนเข้าใจว่า ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะชอบกิจกรรมเหมือนกัน ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงมีทางเหลือกหลากหลายทางเลือกให้กับนักเรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ งานฝีมือ รวมถึง การเดินป่า การเดินเขา การปั่นจักรยาน การตั้งแคมป์ การเล่นสกี ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ตามความชอบ และความถนัดส่วนบุคคล

ดนตรี

โรงเรียนมีชมรมดนตรีที่แข็งแกร่ง และมีเครื่องดนตรีที่หลากหลายให้เช่า

 • Chamber groups
 • Chorale
 • Concert Band
 • Guitar Ensembles
 • Jazz Band
 • Percussion Ensembles
 • Rock band
 • String Orchestra
 • Woodwind Ensembles

การเต้น และการละคร

 • Theatresports
 • Infinite dance

การกีฬา

Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
Athletics Badminton Badminton Bowls
Bowls Basketball Basketball Cricket
Cricket Football Football Futsal
Futsal Golf Golf Golf Crocket
Golf Crocket Hockey Hockey Indoor Netball
Indoor Netball Indoor Cricket Indoor Cricket Korfball
Korfball Netball Netball Softball
Softball Rugby Rugby Summer hockey
Summer hockey Rugby League Rugby League Surfing
Surfing Squash Squash Tennis
Super Touch Table Tennis Table Tennis Touch
Tennis Volleyball
Touch Water Polo
Volleyball
Water Polo
Other: Equestrian, Mountain Biking, Archery, Rock Climbing, Ten Pin Bowling

Pathway

ทางโรงเรียน มีโครงสร้างการเรียนการสอน อิงตามรูปแบบ NCEA (National Certificate of Education Achievement) ซึ่งเป็นใบประกาศสำหรับนักเรียนที่เรียนจบมัธยมปลายที่นิวซีแลนด์ (High School) ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ผ่านการตรวจสอบจาก NZQA ใบประกาศมีความยืดหยุ่น และสามารถกำหนดให้เป็นการส่วนตัวตามความสามารถ และความสนใจของนักเรียนแต่ละคนได้ นักเรียนอาจเรียนวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาในระดับที่สูงกว่าได้

ประกาศนียบัตร NCEA เป็นวุฒิการศึกษาระดับชาติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในต่างประเทศ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากนายจ้างงาน และใช้สำหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในนิวซีแลนด์และประเทศอื่น รายงานการวิจัยอิสระพบว่า หากนักเรียนมีผลการเรียนในประกาศนียบัตร NCEA ที่ดี ย่อมมีโอกาสทำผลการเรียนปีแรกในมหาวิทยาลัยได้ดีด้วย

นักเรียนที่จบ NCEA ระดับ 3 สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Oxford University ในสหราชอาณาจักร และ Harvard University ในสหรัฐอเมริกา ก็ยอมรับใบสมัครจากนักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตร NCEA ด้วยเช่นเดียวกัน

ราคาและโปรโมชั่น

Note : Fees cover normal school tuition, and textbooks (on loan).

 

Promotion & Scholarships

ขอแนะนำ | โครงการ High School International Program เป็นโครงการที่ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ร่วมกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์ จัดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ที่ต้องการสัมผัสการเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ ที่นิวซีแลนด์ อยากเรียน และใช้ชีวิต พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ในนิวซีแลนด์ระยะสั้นๆ 4 – 10 สัปดาห์ ในช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิด แบบนักเรียนต่างชาติ สร้างความมั่นใจ ฝึกความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบ ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รวมถึงได้เรียนภาษาอังกฤษแบบ ESOL เพื่อฝึกภาษาอังกฤษให้ได้เทียบกับเจ้าของภาษาอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ High School International Program เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESOL ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ และใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ในช่วงปิดเทอม ที่สำคัญ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆ พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการ คลิกเลย

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

นักเรียนทุกคนที่มาเรียน Papanui High School จะได้พักกับโฮมสเตย์ระหว่างการเรียนอยู่ในนิวซีแลนด์ โดยนักเรียนจะไม่สามารถเลือกโฮมสเตย์ได้ แต่สามารถระบุความต้องการได้ว่าต้องการโฮมสเตย์แบบไหน เช่น ต้องการโฮมสเตย์ที่มีเด็ก หรือ มีสัตว์เลี้ยง และทางโรงเรียนจะคัดเลือกโฮมสเตย์ที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด โดยโฮมสเตย์ทุกหลัง ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ และได้รับการประเมินผลจากโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และโรงเรียนจะรายงานผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียนให้กับทางโฮมสเตย์ และผู้ปกครองเป็นระยะๆ

ข้อดีของการพักกับโฮมสเตย์

 • ปลอดภัย มีคนท้องถิ่นคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีห้องส่วนตัว และสะดวกสบาย
 • รวมอาหาร 3 มื้อต่อวัน ปรุงสุกทุกวัน
 • บริการซักเรียนให้
 • ดูแลนักเรียนเหมือนเป็นคนในครอบครัว
 • ได้ท่องเที่ยวกับครอบครัวโฮมสเตย์ในช่วงวันหยุด
 • ได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ซึ่งทำให้ทักษะภาษาของนักเรียนพัฒนาอย่างรวดเร็ว
 • ค่าใช้จ่ายเพียง $280.00 ต่อสัปดาห์

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

ที่อยู่สถาบัน

Address: 30 Langdons Road, Papanui, Christchurch
Zip: 8053
Country: New Zealand
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

Business - บริหารธุรกิจ
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันภาษาอับดับหนึ่งของอ...

เรียนต่อออสเตรเลีย Navitas English เรียนต่อต่างประเทศ Navitas English ถูกจัดให้เป็นสถาบันก ...
เรียนต่อออสเตรเลีย Navitas English เรียนต่อต่างประเทศ Navitas English ถูกจัดให้เป็นสถาบันการสอนภาษาอังกฤษอันดับหนึ่ ...
Webmaster Thebest
Architecture - สถาปัตยกรรมศาสตร์
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยเก่าเเก่ของออส...

เรียนต่อออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยเก่าเเก่ของออสเตรเลีย The University of Western Australia (U ...
เรียนต่อออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยเก่าเเก่ของออสเตรเลีย The University of Western Australia (UWA) พร้อมทุนการศึกษา เดอะ ...
Webmaster Thebest
English Language - ภาษาอังกฤษ
On Campus

เรียนต่ออังกฤษ เข้าค่ายภาคฤดูร้อนกับสถาบัน B...

เรียนต่ออังกฤษ เข้าค่ายภาคฤดูร้อนกับสถาบัน Bayswater Summer เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ S ...
เรียนต่ออังกฤษ เข้าค่ายภาคฤดูร้อนกับสถาบัน Bayswater Summer เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ STS Education บริษัทการศึก ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest