เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: [lmt-site-modified-info]

เรียนต่ออเมริกา Santa Monica College รัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาลัยอันดับ 1 ที่โอนเรียนต่อมหาลัยชื่อดังมากที่สุด เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


Santa Monica College (SMC) วิทยาลัย 2 Year College ของรัฐบาลในเมือง Santa Monica รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1929 มีนักศึกษามากกว่า 30,000 คน มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 90 สาขา มีวิทยาเขตทั้งหมด 38 เอเคอร์ ห่างจากชายหาดที่สวยงามไม่เกิน 2 ไมล์ และวิทยาเขตรองอีกหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วเมือง อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา สตูดิโอทัศนศิลป์ มีพื้นที่ให้พักผ่อนหย่อนใจ อ่านหนังสือ ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน

Santa Monica College เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา Associate Degree ที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต Credit Transfer เข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำในรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น University of California หรือ California State University และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัย เน้นทักษะสำหรับอาชีพในศตวรรษที่ 21 ในสาขาที่กำลังเติบโต เช่น Cloud Computing, Technical Theatre, Trad and Logistics นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate อีกหลากหลายหลักสูตร ครอบคลุมสาขาแบบดั้งเดิม เช่น การพยาบาล การศึกษาประถมวัย การผลิตภาพยนตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ทำไมควรเลือกเรียนต่อที่ SANTA MONICA COLLEGE?

 • อันดับ 1 สำหรับหลักสูตรเทียบโอนหน่วยกิต 2+2 University Transfer System  Santa Monica College มีนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียน University of California มากเป็นอันดับ 1 นอกจากนี้ ยังเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League ด้วย
 • มีหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ เช่น Cosmetology หรือหลักสูตรด้านความสวยความงาม, หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ Registered Nursing, และหลักสูตรการบำบัดระบบทางเดินหายใจ Respiratory Therapy ซึ่ง 3 หลักสูตรข้างต้น จะได้รับการสอบใบอนุญาติประกอบวิชาชีพด้วย
 • ค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า หากวางแผนเรียนต่อปริญญาตรีที่อเมริกา อยากประหยัดค่าใช้จ่าย การเริ่มเรียนหลักสูตร Associate Degree ที่ Santa Monica College สามารถประหยัดเงินได้มากกว่าการเข้าเรียนปริญญาตรีโดยตรง นอกจากนี้ ยังได้รับการเอาใจใส่ในชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอนยังเข้าใจวัฒนธรรมนักศึกษาต่างชาติอย่างดี เน้นการศึกษามากกว่าการวิจัย
 • ศาสตราจารย์ผู้สอนมีความโดดเด่น ได้รับรางวัลทางวิชาการหลากหลายสาขา 
 • มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากกว่า 180 หลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตรศิลปศาสตร์ จนถึงหลักสูตร STEM (Sciences, Technology, Engineering, Math) และมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย และชมรมมากกว่า 70 ชมรม เช่น ชมรมดาราศาสตร์ ชมรมดนตรีแจ๊ส ชมรมเต้นรำ นอกจากนี้ มีทีมกีฬาที่มีชื่อเสียงอีก 17 ทีม ที่ชนะการแข่งขันทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ
 • วิทยาเขตอยู่ติดกับชายหาดที่สวยงาม และเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก สามารถพักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่นริมชายหาดหลังเลิกเรียนได้

หลักสูตรที่เปิดสอน

Santa Monica College เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ มากมายที่สามารถโอนย้ายไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ เช่น Business, Economics, Physics, Information Technology, Communication, Art, Chemistry, Biology, Engineering และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย มุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อโอนย้ายไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ (2+2 University Transfer System) นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับสองชั้นปีแรกจะได้รับอนุปริญญา ก่อนที่จะโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยแบบเรียนสี่ปี เพื่อจะได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

โดดเด่นด้านหลักสูตร STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) สนับสนุนการคิดนอกกรอบ  เรียนรู้และปฏิบัติจริง เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ช่วยให้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้น และพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการแรงงานในปัจจุบัน องค์ประกอบ STEM แต่ละส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา ช่วยให้สามารถค้นคว้าและคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น พร้อมทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมไฮเทค ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน STEM จึงสามารถเลือกงานที่มีศักยภาพ และผลตอบแทนจำนวนมากได้ จากสถิติสำนักงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ พบว่า อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขา STEM มีศักยภาพที่สามารถเติบโต และค่าตอบแทนสูงสุดในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

คลิก เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร STEM คืออะไร แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไปอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

หลักสูตรอนุปริญญา ASSOCIATE DEGREE (2+2 UNIVERSITY TRANSFER SYSTEM)

ASSOCIATE IN ARTS (AA)

The Associate in Arts degree (AA) อนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสายศิลปศาสตร์ทั้งหมด เช่น ศิลปะ ดนตรี ถ่ายภาพ การแสดง รวมถึงสังคมศึกษา

ASSOCIATE IN SCIENCES (AS)

An Associate in Science (AS) อนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมด รวมถึงหลักสูตร STEM

ASSOCIATE IN ARTS FOR TRANSFER

ASSOCIATE IN SCIENCES FOR TRANSFER

 

ราคาและโปรโมชั่น

ประเภทค่าธรรมเนียม ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน/ฤดูหนาว
การลงทะเบียน (ต่อหน่วย) 46 ดอลลาร์ 46 ดอลลาร์
ค่าเล่าเรียนของผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ (ต่อหน่วย)

ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็น $374

316 ดอลลาร์ 316 ดอลลาร์
ค่าธรรมเนียมการลงทุน (ต่อหน่วย) 24 ดอลลาร์ 24 ดอลลาร์
หลักสูตร Upper Division (ต่อหน่วย นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน) 84 ดอลลาร์ 84 ดอลลาร์
ค่าธรรมเนียมสุขภาพ 26 ดอลลาร์ 22 ดอลลาร์
ค่าธรรมเนียมทรัพยากรนักเรียนที่เกี่ยวข้อง 
(ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายค่าธรรมเนียมด้านล่าง)
$10 $10
ค่าธรรมเนียมผลประโยชน์นักศึกษา
(ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงนโยบายค่าธรรมเนียมด้านล่าง) บัตรประจำตัวประชาชน (ดูนโยบายค่าธรรมเนียมด้านล่าง)
$22.50 $22.50
ค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนนักศึกษา 2 ดอลลาร์ 2 ดอลลาร์

 

Intensive English Program

$1000 per month. 

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

มีบริการนักศึกษามากมายที่ Santa Monica College มีห้องสมุดที่ทันสมัยพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดไปจนถึงศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอุปกรณ์ครบครัน มีห้องพักผ่อนสำหรับนักศึกษา โรงอาหาร และร้านหนังสือ พร้อมให้บริการแก่นักศึกษา

อีกทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามกีฬา ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามกรีฑาแบบโอลิมปิก ศูนย์ยิมนาสติกและศูนย์ออกกำลัง ทางวิทยาเขตได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆไว้มากมาย เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ การดนตรี และหลักสูตรพยาบาล มีโรงละครศิลปะการแสดง หอฟังดนตรี และหอศิลป์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงละครดนตรีซิมโฟนี และนิทรรศการภาพถ่ายของนักศึกษา

บริการให้คำปรึกษา

 • CalWORKs – โครงการ California Work Opportunities and Responsibilities to Kids (CalWORKs) ที่ Santa Monica College ทำงานร่วมกับ Department of Social Services (DPSS) และโครงการ Greater Avenues to Independence (GAIN) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือชั่วคราวสำหรับครอบครัวที่ขาดแคลน (TANF) เป็นวิธีการช่วยเหลือสาธารณะ
 • Career Services Center – พร้อมช่วยเหลือในเส้นทางสู่ความสำเร็จ ให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
 • Disability Resources – The Center for Students with Disability (CSD) ช่วยให้มั่นใจได้ว่านักเรียนที่มีความพิการสามารถเข้าถึงโปรแกรมและกิจกรรมทั้งหมดในมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกัน เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมและส่งเสริมความเป็นอิสระในตัวนักเรียนเพื่อให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุด
 • Wellness & Wellbeing – ศูนย์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ให้บริการทางจิตวิทยาที่หลากหลายเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวม
 • STEM – ส่งเสริมทักษะของนักเรียนที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ STEM
 • Transfer Center – Santa Monica College เป็นวิทยาลัยอันดับหนึ่งในการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อปริญญาตรีที่ UCs, USC, LMU และ UCs และ CSU รวมกัน

บริการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 • Health Services Center – ศูนย์บริการสุขภาพ SMC ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยซานตาโมนิกา มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการเจ็บป่วยการส่งต่อสุขภาพและการให้ความรู้ด้านโภชนาการ
 • Campus Police – วิทยาลัย Santa Monica College มีกรมตำรวจประจำวิทยาลัย มุ่งมั่นรักษาความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เคารพ ซื่อสัตย์ และทุ่มเทให้กับความปลอดภัยสำหรับชุมชน

บริการอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา

 • Athletics – เปิดโอกาสให้นักเรียนนักกีฬาบรรลุความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและกรีฑา รับผิดชอบโดยปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดโดย California Community College Athletic Association (CCCAA), Western States Conference (WSC), Southern California Football Association (SCFA) และสมาคมการปกครองอื่นๆ
 • Corsair Newspaper – สำนักพิมพ์ประจำ Santa Monica College
 • Office of Student Life – เป็นแผนกที่ให้บริการกิจกรรมและทรัพยากรนอกหลักสูตรแก่นักศึกษา
 • Library – บริการห้องสมุดทั้งหมดมีให้ทางออนไลน์ ความช่วยเหลืออ้างอิงและแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยปิดทำการในเวลานี้
On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
Mario Padillo reads from his work at the "Modern Poetic Permutations" event held at Santa Monica College, Santa Monica, California on Thursday April 19 2018. on Thursday April 19 2018. (Ruth Iorio/ Corsair Photo) OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: 1900 Pico Blvd, Santa Monica, CA 90405 สหรัฐอเมริกา
Zip: 90405
Country: United States
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

English Language - ภาษาอังกฤษ
On Campus
Online

เรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักรกับสถาบัน Englis...

เรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักรกับสถาบัน English Path เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ English Pa ...
เรียนต่ออังกฤษ สหราชอาณาจักรกับสถาบัน English Path เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ English Path สถาบันภาษาอังกฤษชั้นนำ ...
Webmaster Thebest
Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่อปริญญาตรีอเมริกา TOP U ที่ City Univ...

เรียนต่อปริญญาตรีอเมริกา TOP U ที่ City University of New York – Queens College Glob ...
เรียนต่อปริญญาตรีอเมริกา TOP U ที่ City University of New York – Queens College Global Student Success Progra ...
Webmaster Thebest
Business - บริหารธุรกิจ
On Campus

เรียนต่ออังกฤษ สถาบันสอนภาษา เเละวิชาชีพ Bay...

เรียนต่ออังกฤษ สถาบันสอนภาษา เเละวิชาชีพ Bayswater เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Bayswater ...
เรียนต่ออังกฤษ สถาบันสอนภาษา เเละวิชาชีพ Bayswater เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Bayswater ก่อตั้งเมื่อ 70 ปี เป็นอง ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest