เรียนต่อนิวซีแลนด์ มัธยมปลาย นิวซีแลนด์ กับโรงเรียน Shirley Boys’ High School โรงเรียนชายล้วน เมืองไครสต์เชิร์ช เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

209 Travis Road, New Brighton, Christchurch ,
Favorite
Your search results

Overview

 • Updated On:
 • August 8, 2022

รายละเอียดสถาบัน

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Shirley Boys’ High School


Shirley Boys’ High School เป็นโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ ประจำเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่อยากส่งบุตรชาย ไปเรียนในโรงเรียนสภาพแวดล้อมที่เป็นชายล้วน เพื่อมอบโอกาส และประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างความมั่นใจ และฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นชายล้วน ทางโรงเรียนจึงมีกิจกรรมและหลักสูตรที่ตอบสนอง และเหมาะสมกับแต่ละระดับชั้น ชั้นด้านวิชากร การกีฬา และวัฒนธรรม เรียนต่อนิวซีแลนด์ Shirley Boys’ High School เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบันด์ Shirley Boys’ High School

 • โครงสร้างหลักสูตรแข็งแกร่ง ครูผู้สอนมีประสบการณ์สูง
 • โดดเด่นด้านวิชาการ และมีหลักสูตรที่หลากหลาย
 • มีห้องปฏิบัติการที่หลากหลาย รวมถึงสตูดิโอและโรงละคร
 • มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESOL
 • สนับสนุนนักเรียนในด้านกีฬา มากกว่า 30 ประเภท ที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้
 • ระบบการจัดการดูแลนักเรียนที่ทันสมัยโดยอิงตามหลักปฏิบัติในการดูแลนักเรียนต่างชาติ

Official Website: https://shirley.school.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

Shirley Boys’ High School มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่มีคุณภาพสูงพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “providing high quality learning that prepares the Shirley Man for their world” รวบรวมวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม และการเรียนการสอนสมัยใหม่เข้ากันได้อย่างลงตัว ทำให้แน่ใจว่าห้องเรียนเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบรวม เพื่อให้นักเรียนทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า และประสบความสำเร็จ ครูผู้สอนระดับมืออาชีพ รวมถึงงานกลุ่มแบบหนึ่งต่อหนึ่งและกลุ่มย่อย นอกจากนี้นักเรียนสามารถเข้าถึง Google Apps for Education ได้ทั้งหมดและรับชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้ฟรี

JUNIOR PROGRAM (YEAR 9 – 10)

All students are required to study five core subjects and can choose from a range of half-year or full-year options including Languages. A-band and extension students are required to study a language. Other band students may select a language as one of their option courses. As a way of connecting different learning areas, common learning themes run across all Year 9 and 10 courses.

 • วิชาบังคับ: English, Mathematics, Science, Social Studies, Health and Physical Education.
 • วิชาเสิร์ม Year 9: Languages (French, Japanese, Te Reo Maori), Technology (Hard Materials Wood and Engineering), Design and Visual Communication (Graphics), ICT, Art, Drama, Music and Economics.

SENIOR PROGRAM (YEAR 11, 12 และ 13)

ทุกหลักสูตรนำไปสู่วุฒิการศึกษารับรองความสำเร็จทางการศึกษา (NCEA) ระดับชาติ นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ และความสนใจส่วนบุคคล

 • Year 11 core subjects (English, Mathematics and Science) are compulsory, plus students select up to three option subjects.
 • Year 12 students select six subjects. English is recommended, and several other new subjects are offered.
 • Year 13 students select five subjects and have a study option.

มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESOL สำหรับนักเรียนต่างชาติ

เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนได้มีหลักสูตร ESOL สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาพูด เพื่อฝึก และพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียน ให้ทัดเทียมเท่าเจ้าของภาษา โดย หลักสูตร ESOL นี้ ได้สอนเสริมในหลักหลักสูตรหลักทุกระดับชั้นปี

ราคาและโปรโมชั่น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติ ประจำปี 2020

 • Full Year $14,500.00
 • Term One $3625.00
 • Term Two $3625.00
 • Term Three $3625.00
 • Term Four $3625.00
 • ค่าสมัครเรียน (จ่ายครั้งเดียว) $500.00

ค่าธรรมเนียมครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าเล่าเรียนทุกวิชาเรียน
 • ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร ESOL หรือภาษาอังกฤษ (สำหรับนักเรียนไทย)
 • ค่าหนังสือเรียนและนิตยสารโรงเรียน
 • ค่าเดินทางสำหรับบางหลักสูตรที่ต้องออกไปศึกษานอกสถานที่

ค่าที่พักแบบโฮมสเตย์

 • ค่าใช้จ่าย $270.00 ต่อสัปดาห์ รวมอาหาร 3 มื้อ และ ค่าทำความสะอาด
 • ค่าจัดหาที่พัก (จ่ายครั้งเดียว) $300.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 • ค่าอุปกรณ์การเรียน ประมาณ $50
 • ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร $50
 • ค่าชุดนักเรียน $800.00 (ซื้อใหม่) หรือเช่าในราคา $150
 • ค่าธรรมเนียม NCEA (Years 11-13) $383.30

Promotion & Scholarships

ขอแนะนำ | โครงการ High School International Program เป็นโครงการที่ทาง ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ร่วมกับโรงเรียนในนิวซีแลนด์ จัดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน ที่ต้องการสัมผัสการเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ ที่นิวซีแลนด์ อยากเรียน และใช้ชีวิต พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ในนิวซีแลนด์ระยะสั้นๆ 4 – 10 สัปดาห์ ในช่วงปิดเทอม เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิด แบบนักเรียนต่างชาติ สร้างความมั่นใจ ฝึกความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบ ช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รวมถึงได้เรียนภาษาอังกฤษแบบ ESOL เพื่อฝึกภาษาอังกฤษให้ได้เทียบกับเจ้าของภาษาอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ High School International Program เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร ESOL ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้เรียนในหลักสูตรนานาชาติ และใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ในช่วงปิดเทอม ที่สำคัญ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ซึ่งจะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆ พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการ คลิกเลย

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

โรงเรียน Shirley Boys’ High School มีครอบครัวนิวซีแลนด์ ที่เป็นเครือข่าย ทุกครอบครัว ปลอดภัย และได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย เมื่อนักเรียนมาถึง ครอบครัวนิวซีแลนด์ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะไปรอรับถึงสนามบินนานาชาติไครสต์เชิร์ช รวมถึงพาไปเยี่ยมชมเมือง แนะนำสถานที่ แนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง การเปิดซิมโทรศัพท์มือถือ และเปิดบัญชีธนาคาร โดยจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติฯ COD (Code of Practice)

 • ปลอดภัย มีพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือและทำการบ้าน
 • เฟอร์นิเจอร์ครบครัน
 • อาหาร 3 มื้อต่อวัน
 • บริการซักรีด
 • ได้รับการรับรองจากรัฐบาลนิวซีแลนด์
 • สามารถฝึกภาษาอังกฤษ และท่องเที่ยวกับครอบครัวนิวซีแลนด์ได้อย่างสนุกสนาน
 • โฮมสเตย์ เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน Shirley Boys’ High School โดยจะได้รับการประสานงาน และรายงานพฤติกรรมจากโรงเรียนสม่ำเสมอ
 • นอกจากนี้ยังรายงานพฤติกรรม และผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสม่ำเสมอ
Property Id : 30473
Address: 209 Travis Road, New Brighton, Christchurch
Zip: 8083
Country: New Zealand
Open In Google Maps

Similar Listings

English Language - ภาษาอังกฤษ
On Campus

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่ New Zealand ...

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Christchurch College of English Limited เรียนต่อต่างประเทศ CCEL (Christ ...
เรียนต่อนิวซีแลนด์ Christchurch College of English Limited เรียนต่อต่างประเทศ CCEL (Christchurch College of English ...
Webmaster Thebest

เรียนต่อนิวซีแลนด์ ไฮสคูว์ ที่เมืองไครสต์เชิ...

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Middleton Grange School Middleton Grange School เป็นโรงเรียนมัธยม สหศึก ...
เรียนต่อนิวซีแลนด์ Middleton Grange School Middleton Grange School เป็นโรงเรียนมัธยม สหศึกษา คริสเตียน กึ่งรัฐบาลกึ ...
Webmaster Thebest

เรียนต่อนิวซีแลนด์ มัธยมปลายนิวซีแลนด์ กับโร...

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Hillmorton High School Hillmorton High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ตั้ ...
เรียนต่อนิวซีแลนด์ Hillmorton High School Hillmorton High School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ข ...
Webmaster Thebest

เรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียน Avonside Girls&#...

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School Avonside Girls’ High School (AGHS) ก่ ...
เรียนต่อนิวซีแลนด์ Avonside Girls’ High School Avonside Girls’ High School (AGHS) ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 โรงเรี ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest