เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อไทย มหาวิทยาลัยเอกชนหลักสูตรนานาชาติชั้นนำ Stamford International University ในกรุุงเทพ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


Stamford International University เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งอยู่ในกรุงเทพและหัวหิน มีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่ง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ถือกำเนิดชื่อตาม เซอร์โทมัส แสตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ ผู้ที่สร้างความเจริญให้กับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เปิดวิทยาเขตเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 โดยตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศและทิวทัศน์ที่งดงาม ใกล้สนามกอล์ฟ ปาล์ม ฮิลล์ รีสอร์ท ห้วหิน จากนั้นในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดวิทยาเขตในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใกล้กับถนนพระรามเก้า และในปี พ.ศ. 2558 เปิดศูนย์การศึกษาอโศก แคมปัส ที่อาคาร Exchange Tower ใจกลางอโศก เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย และแหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการด้านการศึกษานานาชาติในประเทศไทย และในเขตภูมิภาค ASEAN คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้รับการรับรองจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ และความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาด้านธุรกิจ โดยแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันดังกล่าว

โดยที่แสตมฟอร์ด มีหลักสูตร Stamford English Program คอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยสามารถเริ่มเรียนได้ทุกระดับภาษา เพื่อเข้าเรียนในแผนการเรียนแบบนานาชาติ และสองภาษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด รวมไปถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานในอนาคตอย่างมั่นใจ

Stamford International University เป็นมหาวิทยาลัยอินเตอร์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และได้รับการยอมรับในระดับสากล นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก International Accreditation Council for Business Education (IACBE) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านธุรกิจ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ไปกับคณาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ในหลายสาขาอาชีพนานาประเทศ ทั้งอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี แคนาดา ออสเตรเลียและอีกมากมาย อีกทั้งยังมีโอกาสได้พบปะเพื่อนใหม่จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทำให้น้อง ๆ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจะช่วยให้น้อง ๆ เรียนจบเร็วกว่าด้วยหลักสูตร Fast track 3.5 ปี อีกทั้งยังได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริงผ่านโครงงานฝึกงาน 480 ชั่วโมงกับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน Stamford International University

  • พบเพื่อนใหม่จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 45%
  • 70% ของคณาจารย์เป็นอาจารย์ต่างชาติจากทั่วโลก
  • ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยคอร์สเรียน Stamford English Program มาตราฐานเคมบริดจ์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และสร้างความพร้อมก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี
  • มีหลักสูตรและสาขาวิชาให้เลือกหลากหลาย ทั้งแผนการเรียนแบบนานาชาติ และสองภาษา หลักสูตรได้มาตราฐานผ่านการรับรองคุณภาพจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • เปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ผ่านหลักสูตรปริญญาตรี 2 ใบ (Dual Degree Options) และ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Exchange Program)
  • หลักสูตรทันสมัย พร้อมการฝึกงานขั้นต่ำ 480 ชั่วโมง และมีโอกาสร่วมงานกับมืออาชีพ เพิ่มประสบการณ์การทำงาน และสร้างโอกาสการทำงานกับบริษัทชั้นนำ
  • ช่วยเตรียมความพร้อมในการทำงานให้นักศึกษา โดยมีสายสัมพันธ์อันดีกับบริษัทชั้นนำต่างๆ กว่าร้อยแห่งจากหลากหลายประเภทธุรกิจ เพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้เข้าถึงประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกการทำงานจริง

Official Website: https:/www.stamford.edu/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี​

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดจะมีทางเลือกในการเรียน หลักสูตรปริญญาตรี แบบ 2 ปริญญา หรือ Dual Degree Options ซึ่งเป็นการร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาโท

ราคาและโปรโมชั่น

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

หลักสูตร ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท) ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท) ค่าเล่าเรียน (บาท) (ตลอดหลักสูตร)
การจัดการธุรกิจการบิน 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การจัดการโรงแรมนานาชาติ 56,280 68,000 672,400 / 672,760
การจัดการเป็นเจ้าของธุรกิจ 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การจัดการการตลาด 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การเงินและการธนาคาร 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การจัดการอีเว้นท์ 49,520 63,880 623,800 / 624,400
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 49,520 63,880 623,800  / 624,400
การบัญชี 49,520 63,880 623,800 / 624,400
เทคโนโลยีสารสนเทศ 49,520 63,880 623,800 / 624,400

คณะนิเทศศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตร ค่าเล่าเรียนเทอมแรก สองภาษา (บาท) ค่าเล่าเรียนเทอมแรก นานาชาติ (บาท) ค่าเล่าเรียน(บาท) (ตลอดหลักสูตร)
การผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา 49,520 63,880 623,800 / 624,400
การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ 54,400 68,720 622,200
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 49,520 63,880 623,800 / 624,400

หมายเหตุ ค่าเล่าเรียนเทอมแรก รวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตร ค่าเล่าเรียน (บาท)
(นักศึกษาไทย)
Full Time MBA (นานาชาติ) 390,000
Part-Time MBA (นานาชาติ, เรียนวันเสาร์) 390,000
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันเสาร์) 290,016
Part-Time MBA (ภาษาไทย, เรียนวันอาทิตย์ หรือ ช่วงเย็นวันธรรมดา) 290,016
Online MBA (ภาษาไทย, เรียนออนไลน์) 260,016

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

วิทยาเขตพระรามเก้า
อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีหัวหมาก มีบริการรถตู้มหาวิทยาลัยรับส่งนักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่บริเวณ ทางออกที่ 2

ที่พัก: เป็นหอพักด้านนอกซึ่งอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย บริเวณใกล้เคียง เดินทางประมาณ 10-20 นาที เดินทางโดยรถตู้มหาวิทยาลัย

วิทยาเขตหัวหิน
ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตชะอำ-หัวหิน ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม พร้อมด้วยอาคารเรียน หอประชุม หอพักนักศึกษา และสนามกีฬา ตอบโจทย์ผู้เรียนในภูมิภาคตะวันตก

ที่พัก: มีหอพักในสำหรับนักศึกษาชาย และหญิง

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: 16 Motorway Alley, Km2 Prawet, Bangkok
State/County:
Zip: 10250
Country: Thailand
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
  • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest