เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: [lmt-site-modified-info]

เรียนต่อออสเตรเลีย กับสถาบันสอนวิชาชีพ TAFE SA เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


TAFE SA เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมสายอาชีพที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย เราจัดการฝึกอบรมที่เน้นงานในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ประกาศนียบัตรระดับเริ่มต้นจนถึงปริญญาตรี ณ สถานที่ต่างๆ ทั่วรัฐ

การมุ่งเน้นที่ทักษะและประสบการณ์ภาคปฏิบัติจริงทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาด้วยความได้เปรียบในการแข่งขันและด้วยทักษะที่นายจ้างให้ความสำคัญ และด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ​​ตัวเลือกการเรียนออนไลน์ที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย เรามีตัวเลือกการฝึกอบรมที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ผลการสำรวจผลลัพธ์ของนักเรียนของศูนย์วิจัยอาชีวศึกษาแห่งชาติ (NCVER) ในปี 2021 พบว่า 93.1% ของผู้สำเร็จการศึกษาจาก TAFE SA พอใจกับคุณภาพโดยรวมของการฝึกอบรม ในระดับประเทศ เทียบกับร้อยละ 89.3 ของสถาบัน TAFE ทั้งหมด และร้อยละ 89.1 ของผู้ให้บริการ VET ทั้งหมด นอกจากนี้ ร้อยละ 87.7 ของผู้สำเร็จการศึกษา TAFE SA บรรลุเหตุผลหลักในการฝึกอบรม เทียบกับร้อยละ 83.8 ของสถาบัน TAFE ทั้งหมด และร้อยละ 85.0 ของผู้ให้บริการ VET ทั้งหมด

ผลลัพธ์เหล่านี้ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียน และยังแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนที่สำคัญของเราในการสร้างบุคลากรที่มีทักษะและยั่งยืนสำหรับรัฐเซาท์ออสเตรเลีย TAFE SA ตอบสนองต่อความต้องการของนายจ้าง โดยทำงานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อส่งมอบการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องกับโอกาสทางอาชีพในปัจจุบัน

นักศึกษาต่างชาติกว่า 70 ประเทศเลือกเรียนที่ TAFE SA เพื่อคุณภาพการศึกษาและการสนับสนุนที่พวกเขาได้รับ เช่นเดียวกับวิถีชีวิตชาวออสเตรเลียใต้ที่น่าอิจฉา

จุดเด่นของสถาบัน TAFE SA

 • มีความยืดหยุ่นสูง หลักสูตรมีความยิดหยุ่นสูง เน้นผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และรูปแบบการเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม การันตีด้วยนักเรียนจาก 70 ประเทศทั่วโลก
 • มีวิทยาเขตมากมายตั้งอยู่ทั่ว South Australia วิธีการสอนผสมผสานทั้งทฤษฎี และการปฏิบัติและการฝึกอบรม
 • ห้องเรียนมีมาตรฐาน และใช้อุปกรณ์การเรียนที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จริง เช่น ห้องครัวสากลที่มีอุปกรณ์ครัวครบครันและใช้งานในระดับภัตราคาร 5 ดาว คลีนิคตรวจสุขภาพ ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง สตูดิโอภาพเคลื่อนไหวระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ยิม และอื่นๆ อีกมากมาย
 • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมอย่างยาวนาน พัฒนาและคิดถ้นเทคนิค วิธีการใหม่ๆ และมอบเทคนิคให้กับผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในสายงานที่เรียน
 • ศูนย์บริการนักเรียนครบครัน ทางสถาบันมีศูนย์ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านให้กับนักเรียน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนต่างชาติ ศูนย์ช่วยเหลือผู้พิการ ศูนย์บริการทางวิชาการ บริการห้องสมุด และอื่นๆ อีกมากมาย
 • เส้นทางเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยง่ายขึ้น เมื่อสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรขั้นสูง Diploma กับทางสถาบันแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางสถาบันได้ โดยจะสามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยได้เลย ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัย เช่น Central Queensland University, Griffith University James Cook University Southern Cross University เป็นต้น
 • นักเรียนร้อยละ 90% มีความความพึงพอใจในการหลักสูตร สถาบัน และการเรียนการสอน และ ร้อยละ 85% ของจำนวนนี้ สามารถหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา หรือเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
 • รางวัลการันตีคุณภาพ –ASQA ได้รับรางวัลการลงทะเบียนซ้ำของ TAFE SA ในฐานะองค์กรฝึกอบรมที่ลงทะเบียน (RTO) และผู้ให้บริการของสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติของเครือจักรภพ (CRICOS) เป็นระยะเวลาเจ็ดปี หลังจากดำเนินการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองค์กร นับเป็นครั้งแรกที่ TAFE SA ได้รับการจดทะเบียนจาก ASQA
 • นายจ้างส่วนใหญ่ ต้องการนักศึกษาที่จบจาก TAFE SA เนื่องจากสถาบัน มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก ทั้งนายจ้างในอุตสาหกรรมชั้นนำระดับท้องถิ่น จนถึงระดับโลก

Official Website: https://www.tafesa.edu.au

ติดต่อเดอะเบสท์

ราคาและโปรโมชั่น

Course

CRICOS Code

National Code

Duration

Start Date

Tuition Fee (AUD$)*

(*see course page for incidental fees)

Campus

Arts and Design

Certificate IV in Visual Arts

105802D

CUA41320

1 year

January, July

AUD$16,140

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$16,140

Adelaide College of the Arts

Diploma of Interior Design

0101704

MSF50218

2 Years

January, July

AUD$33,830

4 Semesters within 2 Years and Average Cost per Year of AUD$16,915

Tonsley

Diploma of Screen and Media (Animation, Gaming and Visual Effects)

108455E

CUA51020

1 year

January

AUD$19,200

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$19,200

Adelaide College of the Arts

Diploma of Graphic Design

105815K

CUA50720

1 year

January, July

AUD$17,790

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$17,790

Adelaide College of the Arts

Diploma of Screen and Media

108455E

CUA51020

1 year

January

AUD$19,200

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$19,200

Adelaide College of the Arts

Advanced Diploma of Applied Fashion Design and Merchandising

0100765

MST60119

2 Years

January

AUD$30,340

4 Semesters within 2 Years and Average Cost per Year of AUD$15,170

Adelaide City

Advanced Diploma of Screen and Media (Content Creation and Design)

108456D

CUA60620

1 year

January

AUD$19,200

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$19,200

Adelaide College of the Arts

Advanced Diploma of Graphic Design

108424A

CUA60320

1 year

January, July

AUD$17,790

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$17,790

Adelaide College of the Arts

Advanced Diploma of Screen and Media

108456D

CUA60620

1 year

January

AUD$19,200

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$19,200

Adelaide College of the Arts

Building and Construction

Certificate IV in Residential Drafting

108426K

CPP40121

1 year

January, July

AUD$16,810

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$16,810

Tonsley

Certificate IV in Building and Construction (Building)

104666D

CPC40120

1.5 Years

January, July

AUD$19,200

3 Semesters within 1.5 Years and Average Cost per Year of AUD$12,800

Tonsley

Certificate IV in Building and Construction (Site Management)

104666D

CPC40120

1 year

January, July

AUD$19,200

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$19,200

Tonsley

Certificate IV in Building Project Support (Estimator)

104670H

CPC40320

1 year

January, July

AUD$16,810

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$16,810

Tonsley

Diploma of Building and Construction (Building)

104672F

CPC50220

2.5 Years

January, July

AUD$45,200

5 Semesters within 2.5 Years and Average Cost per Year of AUD$18,080

Tonsley

Diploma of Building Design

111780K

CPP50921

1.5 Years

January, July

AUD$26,300

3 Semesters within 1.5 Years and Average Cost per Year of AUD$17,533

Tonsley

Associate Degree in Electrical Engineering

092137K

CRS1400352

2 Years

January, July

AUD$37,310

4 Semesters within 2 Years and Average Cost per Year of AUD$18,655

Tonsley

Business and Marketing

Diploma of Marketing and Communication

109109D

BSB50620

1 year

January, July

AUD$14,160

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,160

Adelaide City

Community Services

Certificate III in Individual Support (Ageing)

090839G

CHC33015

26 Weeks

January, July

AUD$7,080

Adelaide City

Certificate III in Early Childhood Education and Care

111781J

CHC30121

1 year

January, July

AUD$13,020

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$13,020

Regency Park

Certificate IV in Community Services

091894C

CHC42015

39 Weeks

January, July

AUD$10,770

Regency Park

Diploma of Community Services (Case Management)

091895B

CHC52015

39 Weeks

April, October

AUD$11,070

Adelaide City

Diploma of Early Childhood Education and Care

111782H

CHC50121

1 year

January, July

AUD$13,045

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$13,045

Regency Park

Education and Languages

General English 40

064265A

40 Weeks

Weekly intakes

AUD$15,200

Adelaide City

English for Academic Purposes 20

064266M

26 Weeks

February, July

AUD$7,600

Adelaide City

English for Academic Purposes Advanced

086001K

26 Weeks

January, July

AUD$7,600

Adelaide City

Hair and Beauty

Certificate III in Barbering

094562K

SHB30516

1.5 Years

January, July

AUD$19,790

3 Semesters within 1.5 Years and Average Cost per Year of AUD$13,193

Adelaide City

Certificate III in Hairdressing

094561M

SHB30416

2 Years

January, July

AUD$24,840

4 Semesters within 2 Years and Average Cost per Year of AUD$12,420

Adelaide City

Certificate III in Beauty Services

112280M

SHB30121

1 year

January, July

AUD$16,920

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$16,920

Adelaide City

Diploma of Beauty Therapy

112281K

SHB50121

1 year

January, July

AUD$16,920

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$16,920

Adelaide City

Health and Lifestyle

Certificate IV in Massage Therapy

092419M

HLT42015

39 Weeks

January

AUD$8,410

Adelaide City

Diploma of Remedial Massage

092418A

HLT52015

1 year

July

AUD$16,810

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$16,810

Adelaide City

Diploma of Dental Technology

0100003

HLT55118

2 Years

January

AUD$40,700

4 Semesters within 2 Years and Average Cost per Year of AUD$20,350

Gilles Plains

Diploma of Nursing

111783G

HLT54121

1.77 Years

January, July

AUD$33,210

4 Semesters within 1.8 Years and Average Cost per Year of AUD$18,450

Adelaide City

Gilles Plains

Advanced Diploma of Oral Health (Dental Hygiene)

107254M

10926NAT

2 Years

January

AUD$65,090

4 Semesters within 2 Years and Average Cost per Year of AUD$32,545

Gilles Plains

Hospitality and Tourism

Certificate III in Events

093606M

SIT30516

26 Weeks

February, July

AUD$7,080

Regency Park

Certificate III in Tourism

093603C

SIT30116

26 Weeks

February, July

AUD$7,330

Regency Park

Certificate III in Commercial Cookery

094563J

SIT30816

1 year

January, July

AUD$15,230

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$15,230

Regency Park

Certificate III in Hospitality

090936F

SIT30616

1 year

January, July

AUD$10,920

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$10,920

Regency Park

Certificate III in Baking

107363F

FBP30521

1 year

January, July

AUD$15,790

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$15,790

Regency Park

Certificate III in Patisserie

109755G

SIT31021

1 year

January, July

AUD$15,230

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$15,230

Regency Park

Certificate IV in Commercial Cookery

094564G

SIT40516

1 year

January, July

AUD$10,820

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$10,820

Regency Park

Certificate IV in Hospitality

090954D

SIT40416

26 Weeks

January, July

AUD$8,610

Regency Park

Certificate IV in Patisserie

109486A

SIT40721

1 year

January, July

AUD$11,330

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$11,330

Regency Park

Diploma of Event Management

093607K

SIT50316

1 year

February, July

AUD$14,150

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,150

Regency Park

Diploma of Travel and Tourism Management

093604B

SIT50116

1 year

February, July

AUD$15,230

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$15,230

Regency Park

Diploma of Hospitality Management

090981A

SIT50416

26 Weeks

January, July

AUD$5,440

Regency Park

Diploma of Food Science and Technology

107350M

FBP50121

1 year

January

AUD$14,150

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,150

Regency Park

Advanced Diploma of Hospitality Management

091139E

SIT60316

1 year

January, July

AUD$8,610

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$8,610

Regency Park

Bachelor of Tourism, Hospitality and Events Management

099074G

CRS1400588

3 Years

January, July

AUD$47,360

6 Semesters within 3 Years and Average Cost per Year of AUD$15,787

Barossa Valley

Regency Park

Information Technology

Certificate III in Information Technology

106024M

ICT30120

26 Weeks

January, July

AUD$7,080

Adelaide City

Certificate IV in Information Technology (Networking)

108425M

ICT40120

1 year

January, July

AUD$14,160

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,160

Adelaide City

Certificate IV in Information Technology (Programming)

108425M

ICT40120

1 year

January, July

AUD$14,160

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,160

Adelaide City

Certificate IV in Information Technology (Systems Administration Support)

108425M

ICT40120

1 year

January, July

AUD$14,160

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,160

Adelaide City

Certificate IV in Information Technology (Web Development)

108425M

ICT40120

1 year

January, July

AUD$14,160

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,160

Adelaide City

Diploma of Information Technology (Advanced Networking) & (Cloud Engineering)

110568M

ICT50220

1 year

January, July

AUD$14,160

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,160

Adelaide City

Diploma of Information Technology (Advanced Programming)

110568M

ICT50220

1 year

January, July

AUD$14,160

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,160

Adelaide City

Diploma of Information Technology (Back End Web Development)

110568M

ICT50220

1 year

January, July

AUD$14,160

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,160

Adelaide City

Diploma of Information Technology (Systems Administration) & (Cloud Engineering)

110568M

ICT50220

1 year

January, July

AUD$14,160

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$14,160

Adelaide City

Mining, Engineering and Automotive

Certificate III in Engineering – Technical

099492A

MEM30505

26 Weeks

January, July

AUD$7,080

Regency Park

Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

103612D

AUR30620

1 year

January, July

AUD$16,300

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$16,300

Regency Park

Certificate IV in Automotive Mechanical Diagnosis

091649E

AUR40216

26 Weeks

January, July

AUD$8,150

Regency Park

Diploma of Engineering – Technical

099491B

MEM50212

1 year

January, July

AUD$18,400

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$18,400

Regency Park

Diploma of Automotive Technology

091697G

AUR50216

26 Weeks

January, July

AUD$8,150

Regency Park

Diploma of Electronics and Communications Engineering

103399D

UEE50520

1.5 Years

January, July

AUD$33,620

3 Semesters within 1.5 Years and Average Cost per Year of AUD$22,413

Regency Park

Associate Degree in Electronic Engineering

066407J

CRS1400029

2 Years

January, July

AUD$37,310

4 Semesters within 2 Years and Average Cost per Year of AUD$18,655

Regency Park

Associate Degree in Biomedical Engineering

092136M

CRS1400351

2 Years

January, July

AUD$37,310

4 Semesters within 2 Years and Average Cost per Year of AUD$18,655

Regency Park

Associate Degree in Civil and Structural Engineering (Design Drafting)

092138J

CRS1400353

2 Years

January, July

AUD$37,310

4 Semesters within 2 Years and Average Cost per Year of AUD$18,655

Tonsley

Primary Industries and Science

Certificate III in Horticulture

105563C

AHC30716

1 year

January, July

AUD$9,790

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$9,790

Urrbrae

Certificate III in Conservation and Ecosystem Management

111778D

AHC31421

1 year

January, July

AUD$10,870

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$10,870

Urrbrae

Diploma of Horticulture

092587F

AHC50416

1 year

February, July

AUD$9,790

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$9,790

Urrbrae

Diploma of Conservation and Ecosystem Management

104847K

AHC51120

1 year

January, July

AUD$16,070

2 Semesters within 1 Year and Average Cost per Year of AUD$16,070

Urrbrae

Diploma of Landscape Design

111779C

AHC50621

1.77 Years

January, July

AUD$20,610

4 Semesters within 1.8 Years and Average Cost per Year of AUD$11,450

Urrbrae

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

เมื่อย้ายจากเมืองอื่นหรือประเทศอื่นเพื่อเข้าร่วม TAFE SA สิ่งสำคัญคือต้องหาที่พักที่เหมาะสม

การค้นหาตัวเลือกที่พักตั้งแต่เนิ่นๆ เป็นความคิดที่ดี สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทราบประเภทและที่ตั้งของที่พักที่คุณต้องการ

เมื่อมองหาที่พัก มีบางสิ่งที่ต้องพิจารณา:

 • งบประมาณของคุณ
 • ที่ตั้งวิทยาเขตของคุณ (และใกล้กับเมือง)
 • สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ที่คุณต้องการ (ครัวและซักรีด)
 • บริการในท้องถิ่น (ใกล้กับการขนส่งสาธารณะหรือร้านค้า)

หากต้องการความช่วยเหลือในการหาที่พัก คุณสามารถติดต่อที่ปรึกษานักเรียนของ TAFE SA สิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พักบางแห่งรอบวิทยาเขตมีข้อเสนอพิเศษสำหรับนักศึกษา TAFE SA และเสนอส่วนลดค่าเช่าสำหรับการพักระยะยาว ป้ายประกาศสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยยังสามารถให้รายละเอียดที่พักแบบแชร์ได้

ประเภทของที่พัก

แอดิเลดมีตัวเลือกที่พักนักศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักของนักเรียนที่มีการจัดการ จัดการ และจัดการด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันที่เว็บไซต์StudyAdelaide

หอพักนักศึกษา

ที่พักในหอพักนักเรียนมักจะรวมค่าเช่าในห้องที่ตกแต่งแล้ว พร้อมอาหารโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาขึ้นอยู่กับขนาดห้อง ที่พักบางแห่งเสนออัตราต่อคืนนอกเวลาภาคเรียน

โฮมสเตย์

การอยู่ร่วมกับครอบครัวในท้องถิ่นอาจเป็นทางเลือกที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาใหม่ซึ่งกำลังมองหาประสบการณ์ครอบครัวที่มีวัฒนธรรม โฮมสเตย์มักจะมีห้องที่ตกแต่งแล้ว อาหารส่วนใหญ่ และการใช้ห้องน้ำรวมและสถานที่ซักรีดร่วมกัน แม้ว่าการจัดเตรียมจะยืดหยุ่นได้และราคาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริการที่มีให้

ที่พักให้เช่า

การเช่าบ้าน ห้องชุด หรืออพาร์ตเมนต์เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเช่ากับเจ้าของบ้านหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังต้องชำระเงินประกัน (โดยปกติจะเท่ากับค่าเช่าสี่สัปดาห์ คืนได้เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า) เช่นเดียวกับการชำระค่าเช่ารายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือน ที่พักให้เช่ามักจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์และค่าเช่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และประเภทของที่พัก เพื่อลดค่าใช้จ่าย นักเรียนบางคนเลือกที่จะแชร์ที่พัก

รายการที่พักให้เช่า:

แชร์ที่พัก

การแชร์บ้านเช่ากับนักเรียนคนอื่นๆ เป็นวิธีที่ดีในการอยู่อย่างอิสระในขณะที่แชร์ค่าใช้จ่าย นักศึกษาที่เรียนในวิทยาเขตเดียวกันอาจพบว่าการพักอาศัยและการเดินทางร่วมกันเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริง และนักศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะแชร์ห้องเช่าในปีที่สองหรือปีต่อๆ ไปเมื่อพวกเขาสร้างมิตรภาพ การแบ่งปันอาจเป็นทางเลือกที่ถูกที่สุด แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าจะแบ่งงานบ้านและค่าใช้จ่ายอย่างไร

นักศึกษาค้นหาที่พักให้เช่าผ่านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์หรือค้นหาตำแหน่งงานว่างของที่พักที่ใช้ร่วมกันบนกระดานประกาศรอบๆ วิทยาเขต

บริการหาเช่า/แชร์ที่พัก:

ที่พักนักศึกษา

โฮสเทลมักจะมีห้องส่วนตัวที่ปลอดภัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทำอาหารและซักล้างที่ใช้ร่วมกัน พวกเขาสามารถจัดหาที่พักในระยะสั้นหรือระยะยาว และอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้มาใหม่หรือผู้ที่รอย้ายไปเช่าหรือที่พักอื่นๆ

ผู้ให้บริการที่พักอื่นๆ:

รีเจนซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮาส์

ตั้งอยู่ที่ Regency Campus คอมเพล็กซ์สไตล์วิลล่าดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในที่อยู่อาศัยสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา วิลล่าแต่ละหลังมีนักเรียน 4 คนอยู่ภายใน ซึ่งนักเรียนสามารถสร้าง “บ้านหลังที่สอง” ของตนเองได้

On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

ที่อยู่สถาบัน

Address: 120 Currie St, Adelaide SA
Zip: 5000
Country: Australia
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

12
Accounting - การบัญชี

เรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ TOP U ที่ Durham Uni...

เรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ TOP U ที่ Durham University – PATHWAY เกรดน้อยก็เรียนได้ เดอ ...
เรียนต่อปริญญาตรีอังกฤษ TOP U ที่ Durham University – PATHWAY เกรดน้อยก็เรียนได้ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ ...
Webmaster Thebest
English Language - ภาษาอังกฤษ
On Campus

เรียนต่อนิวซีเเลนด์ กับสถาบันสอนภาษาที่มีชื่...

เรียนต่อนิวซีเเลนด์ กับสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียง English Teaching College (ETC) เมือง We ...
เรียนต่อนิวซีเเลนด์ กับสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียง English Teaching College (ETC) เมือง Wellington เดอะเบสท์ เรียนต ...
Webmaster Thebest
Business - บริหารธุรกิจ
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพ U...

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพ University of Canberra College เดอะเบสท์ เรียนต ...
เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพ University of Canberra College เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ University o ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest