เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาเมืองเมลเบิร์น Universal English เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

1/131 Queen St, Melbourne VIC,
Favorite
Your search results

Overview

 • Updated On:
 • March 16, 2023

รายละเอียดสถาบัน

เรียนต่อออสเตรเลีย Universal English เรียนต่อต่างประเทศ


Universal English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย มีเทคโนโลยีตอบรับกับการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความสามารถ ทุกคนมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมากกว่าครึ่ง มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท อาจารย์ทุกคนเข้าใจในด้านการสอนภาษากับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และมีการพัฒนาทักษะการสอนใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองในโลกยุคปัจจุบัน เรียนต่อออสเตรเลีย Universal English เรียนต่อต่างประเทศ

หลักสูตรของเรา สอดแทรกกิจกรรมเพื่อให้การเรียนในห้องเรียน ไม่น่าเบื่อจนเกินไป มีความสนุกสนาน และมีชีวิตชีวา แต่ทุกหลักสูตรก็เคร่งครัดในด้านการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน เนื่องจากทางเราต้องการให้นักเรียนสนใจการเรียนภาษา และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมทัศนศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง และได้สัมผัสกับภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนยังได้รับการประเมินทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อวัดระดับการพัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อน ของนักเรียน เพื่อที่จะสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาได้อย่างตรงจุด

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อออสเตรเลีย Universal English เรียนต่อต่างประเทศ

 • ได้รับการรับรองจาก CRICOS โดย ASQA
 • หลากหลายสัญชาติจากกว่า 62 ประเทศทั่วโลก
 • ห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีที่ตอบรับการการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว
 • อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความสามารถ ทุกคนมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมากกว่าครึ่ง มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • สอดแทรกกิจกรรมเพื่อให้การเรียนในห้องเรียน ไม่น่าเบื่อจนเกินไป มีความสนุกสนาน และมีชีวิตชีวา
 • มีกิจกรรมทัศนศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับสถานการณ์จริง
 • นักเรียนทุกคนยังได้รับการประเมินทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อวัดระดับการพัฒนา จุดแข็ง และจุดอ่อน ของนักเรียน เพื่อที่จะสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาได้อย่างตรงจุด
 • โรงเรียนอยู่ในเมืองเมลเบิร์น เมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีเป็นอันดับ 2 ของโลก

Official Website: http://www.universalenglish.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • General English – หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยปรับปรุงการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • Active Conversation In English (ACE) – หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการออกแบบมาโดยเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนและกิจกรรมเข้ากันได้อย่างลงตัว สนุกสนาน ทำให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจในทุกสถานการณ์
 • English For Academic Purposes (EAT)/IELTS Exam Preparation – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ จะเน้นทักษะทางวิชาการ การนำเสนอการ การเขียนรายงาน นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS สำหรับการเตรียมสอบ โดยจะเน้นการทำข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคุ้นชินกับข้อสอบ

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

มีตัวเลือกที่พักมากมายในเมลเบิร์น นักเรียนหลายคนเลือกที่จะพักในที่พักรวมกับนักเรียนคนอื่นๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหาเพื่อนและพัฒนาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกที่จะอาศัยอยู่กับ “โฮมสเตย์” ซึ่งเป็นครอบครัวท้องถิ่นออสเตรเลีย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกหลายๆ อย่าง และยังได้ฝึกภาษาอังกฤษกับคนท้องถิ่นอีกด้วย

นักเรียนบางคนเลือกที่จะเช่าบ้านหรืออพาร์ทเมนต์ที่และตกแต่งด้วยตัวเอง และหาคนมาเช่าเพื่อหารค่าเช่า ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับใครที่วางแผนที่จะใช้ชีวิตในเมลเบิร์นเป็นเวลานานและซึ่งค่าใช้จ่ายครั้งแรกอาจจะมากกว่า แต่จะประหยัดกว่าในระยะยาว

Property Id : 33026
Address: 1/131 Queen St, Melbourne VIC
Zip: 3000
Country: Australia
Open In Google Maps

Similar Listings

Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย Melbourne Polytechnic สถา...

เรียนต่อออสเตรเลีย Melbourne Polytechnic เรียนต่อต่างประเทศ Melbourne Polytechnic  (ชื่อเด ...
เรียนต่อออสเตรเลีย Melbourne Polytechnic เรียนต่อต่างประเทศ Melbourne Polytechnic  (ชื่อเดิม Northern Melbourne Ins ...
Webmaster Thebest
เรียนต่อออสเตรเลีย Kangan Institute เรียนต่อต่างประเทศ
Accounting - การบัญชี
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนวิชาชีพ Kangan I...

เรียนต่อออสเตรเลีย Kangan Institute เรียนต่อต่างประเทศ Kangan Institute เป็นสถาบันการศึกษา ...
เรียนต่อออสเตรเลีย Kangan Institute เรียนต่อต่างประเทศ Kangan Institute เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการสอนและการฝึกอบร ...
Webmaster Thebest
เรียนต่อออสเตรเลีย ANC - Australian National College เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ
Business - บริหารธุรกิจ
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย ANC – Australian Na...

เรียนต่อออสเตรเลีย Australian National College เรียนต่อต่างประเทศ ANC – Australian N ...
เรียนต่อออสเตรเลีย Australian National College เรียนต่อต่างประเทศ ANC – Australian National College เป็นสถาบั ...
Webmaster Thebest
Agricultural - เกษตรศาสตร์
On Campus
Online

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนระดับปริญญาตรี ส...

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอาชีวศึกษา RMIT University ...
เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอาชีวศึกษา RMIT University เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประ ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest