เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite

เรียนต่อญี่ปุ่น สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Yono Gakuin Japanese Language School เมืองไซตามะ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมีประวัติยาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1988 เป็นต้นมา โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เพื่อให้นักเรียนชาวต่างชาติทุกคนได้หลอมรวมเข้ากับสังคมญี่ปุ่นและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงแค่สอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถให้คำปรึกษาต่างๆ รวมถึงข้อมูลการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นได้ด้วย มาลองฝึกถามคำถามต่างๆเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมา เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของถูก, ร้านขายของมือสอง, ร้านราเมนเจ้าอร่อย ฯลฯ เรียนต่อญี่ปุ่น Yono Gakuin Japanese Language School เรียนต่อต่างประเทศ

อาคารหลักมี 5 ห้องเรียน อาคารเรียนเสริม 5 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 10 ห้องเรียน ใกล้กับโรงเรียนมีศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ”ศาลเจ้า Hikawa” ซึ่งมีประวัติความเป็นมา 2,400 ปี ทำให้สามารถสัมผัสได้ถึงประเพณีของญี่ปุ่นผ่านฤดูกาลทั้ง 4 ได้จากการไปสักการะศาลเจ้าในวันปีใหม่ซึ่งมีผู้มาเยี่ยมชมสักการะถึง 2 ล้านคน เทศกาลปาถั่วเซ็ตสึบุง พิธีลอดบ่วงชิโนะวะ เทศกาลฤดูร้อน ประเพณีการรับขวัญเด็กอายุ 7-5-3 งานโทกะมาจิที่มีการออกร้านกลางแจ้ง มีร้านค้าเรียงรายมากกว่า 1,000 ร้าน ฯลฯ ใกล้ๆสถานีรถไฟเป็นแหล่งธุรกิจการค้ามากมาย มีร้านอาหาร ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น(อิซากายะ) ฯลฯ หลายร้านตั้งเรียงราย จึงเต็มไปด้วยสถานที่สำหรับหางานพิเศษ นอกจากนี้ที่อาคารรวมร้านค้าแฟชั่น ”Arche” มีสินค้าราคาไม่แพง ทั้งเสื้อผ้าทันสมัย และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ

Saitama – Shintoshin เป็นศูนย์กลางของสถานที่ราชการ ซึ่งประกอบด้วย Saitama Super Arena ที่ใช้จัดแสดงงานคอนเสิร์ต ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมภาพยนตร์และการเลือกซื้อสินค้าที่รวมอยู่ใน Shopping Mall “Keyaki Hiroba”ถูกสร้างบนพื้นที่ว่าง ทำให้เมืองทั้งเมืองซึ่งได้ออกแบบให้มีความกลมกลืนกันเกิดภูมิทัศน์สบายๆในพื้นที่เมืองใหญ่ โรงเรียนของเราอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางเมือง Tokyo ย่านที่อยู่อาศัยรอบๆห่างจากสถานีเพียงเล็กน้อย จึงมีนักเรียนจำนวนมากขี่จักรยานมาโรงเรียนจากที่พักใกล้ๆ สภาพแวดล้อมสบายๆของย่านที่อยู่อาศัยจะช่วยทำให้จิตใจที่เหนื่อยล้าจากการเรียนและการทำงานพิเศษของนักเรียนดีขึ้น

จุดเด่นของสถาบัน Yono Gakuin Japanese Language School 

 • เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ที่เปิดมายาวนานกว่า 30 ปี
 • อาจารย์ผู้สอน มีประสบการณ์การสอน และการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น นักเรียนจะไม่เพียงแค่เรียนภาษา แต่จะได้เรียนรู้ถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นอีกด้วย
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่น่าทุกสัปดาห์
 • เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเมื่อเดินทางมาถึง เช่น รอรับที่สนามบินเมื่อเข้าประเทศ, แจ้งการลงทะเบียนที่อยู่, สมัครประกันสุขภาพแห่งชาติ, ทำตราประทับชื่อ, เปิดบัญชีธนาคาร, ซื้อโทรศัพท์มือถือ, ซื้อจักรยาน ฯลฯ
 • ช่วยเหลือยามเจ็บป่วย, ประสบอุบัติเหตุ
 • มีทั้งหมด10ห้องเรียน ที่อาคารหลักมี5ห้องเรียน อาคารเรียนเสริมมี5ห้องเรียน ใช้อินเทอร์เน็ตได้ฟรี
 • ใกล้กับโรงเรียนมีศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น”ศาลเจ้าHikawa”ซึ่งมีประวัติความเป็นมา2,400ปี
 • ใกล้ๆสถานีรถไฟเป็นแหล่งธุรกิจการค้ามากมาย มีร้านอาหาร ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น(อิซากายะ) ฯลฯ

Official Website: https://www.yono-gakuin.co.jp/en/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาในการเรียน:1~3 เดือน

 • เงื่อนไขการรับสมัคร
  • จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุน้อยกว่า 22 ปี
  • จบระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 26 ปี (กรณีที่มากกว่า 26 ปี กรุณาติดต่อเดอะเบสท์)
  • หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ชั่วโมงเรียน วันจันทร์~วันศุกร์
  • คลาสเช้า(9:00~12:30) หรือ คลาสบ่าย(13:30~17:00)
 • เอกสารสำคัญ
  • ใบสมัครเรียน (ติดต่อทางเดอะเบสท์)
  • หนังสือเดินทาง
  • รูปถ่าย 4 ใบ (ขนาด4cm×3cm)
  • รายงานผลการตรวจสุขภาพ (ติดต่อทางเดอะเบสท์)

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน –  2 ปี) **สามารถทำงานพาร์ททามได้**

 • คุณสมบัติการสมัคร
  • ตามกฎต้องเป็นผู้ทีสําเร็จการศึกษา 12 ปี ขึนไป
  • สอบผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาญีปุ่น JLPT, J-TEST, Nat-Test เป็นต้น หรือคาดว่าจะสอบผ่าน
  • เป็นผู้ทีสามารถจะเข้าพักอาศัยในหอพักของโรงเรียนหรือบริเวณใกล้เคียงได้หลังจากทีเข้าประเทศญีปุ่น
  • กรณีทีวุฒิสูงสุดในระดับชันมัธยมปลาย จะต้องอายุไม่เกิน 23 ปี  (กรณีที่มากกว่า 23 ปี กรุณาติดต่อเดอะเบสท์)
  • กรณีทีวุฒิสูงสุดอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย จะต้อง อายุไม่เกิน 27 ปี  (กรณีที่มากกว่า 27 ปี กรุณาติดต่อเดอะเบสท์)
 • วันเปิดเรียน
  • 1 เมษายน ระยะเวลาเรียน 2 ปี เปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม
  • 1 กรกฎาคม ระยะเวลาเรียน 1 ปี 9 เดือน ปิดรับสมัคร 10 กุมภาพันธ์
  • 1 ตุลาคม ระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน ปิดรับสมัคร 10 พฤษภาคม

การเรียนการสอน

 • ในคลาสมีกิจกรรมที่เข้าใจง่าย และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเอง การเรียนการสอนนี้จะช่วยเพิ่มทักษะการพูด‐การฟังให้สูงขึ้นได้
 • ความคืบหน้าของบทเรียนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากตามบทเรียนทันจะสามารถไปถึงระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างแน่นอน
 • เตรียมบทเรียนล่วงหน้า ⇒ เข้าเรียน ⇒ ทำการบ้าน + ทบทวนบทเรียน ⇒ ทบทวนบทเรียนในห้องเรียน ⇒ สอบ หากทำตามลำดับเหล่านี้จะทำให้สิ่งที่เรียนมาติดแน่นอยู่กับนักเรียนอย่างแน่นอน
 • โรงเรียนของเราใน1วันมี4คาบ เมื่อจบ2คาบแรกก็จะเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนใน2คาบหลัง เพื่อให้การเรียนการสอนคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกเหนื่อยหน่าย
 • โดยปกติ จากการที่เข้าสอนในคลาสที่รับผิดชอบมากกว่า4ครั้งต่อสัปดาห์ อาจารย์ประจำชั้นจะเอาใจใส่ในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างละเอียด

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

ที่พัก

 • Homestay – ใจกลางเมือง Saitama และอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ในเวลาประมาณ1ชั่วโมง โรงเรียนและชุมชนร่วมกันเตรียมความพร้อมในการต้อนรับทุกคน ลองมาสนุกกับการใช้ชีวิตท้องถิ่นที่ Saitama แห่งนี้
 • หอพัก + อาหาร – ถึงแม้ว่าห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ ห้องครัวใช้รวมกันแต่ห้องเดี่ยวแต่ละห้องจะรักษาความเป็นส่วนตัวได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีอาหารให้ 2 มื้อจึงไม่ต้องเสียเวลาในด้านความเป็นอยู่ มีผู้ดูแลประจำอยู่ที่หอพักจึงปลอดภัย และในพื้นที่ส่วนรวมก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่นที่พักในหอเดียวกันได้ด้วย
 • Apartment – สามารถใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวได้อย่างอิสระเพราะสามารถใช้ห้องอาบน้ำฝักบัว,ห้องน้ำ,ห้องครัวได้เต็มที่ทั้งหมด หรือจะแชร์ห้องอยู่รวมกับเพื่อน2คนก็ได้
 • Guesthouse – ถึงแม้พื้นที่ส่วนตัวไม่กว้างขวางแต่ออกแบบไว้อย่างลงตัว ราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสมเหตุสมผล เพราะฟรีอินเทอร์เน็ต มีเฟอร์นิเจอร์พร้อม รวมค่าสาธารณูปโภค ห้องอาบน้ำฝักบัว, ห้องน้ำ, ห้องครัวใช้ร่วมกัน
 • หอพักของโรงเรียน – ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน เพราะอยู่ในระยะทางที่สามารถเดินหรือขี่จักรยานมาเรียนได้ นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆที่จำเป็นไว้ เช่น เครื่องนอน、เฟอร์นิเจอร์、เครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ฝักบัวอาบน้ำ、ห้องน้ำ、ห้องครัว、เครื่องซักผ้า、ฯลฯ ร่วมกัน นอกจากนี้มีแม่บ้านมาทิ้งขยะและทำความสะอาดห้องน้ำ、ห้องอาบน้ำ、พื้นที่ส่วนรวม มีทั้งห้องมาตรฐานสำหรับ1คนและห้องราคาประหยัด
On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: ญี่ปุ่น 〒330-0843 Saitama, Omiya Ward, Kishikicho, 4 Chome−78
State/County:
Country: Japan
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest