เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

Your search results
Favorite
Last Update: [lmt-site-modified-info]

เรียนต่อญี่ปุ่น สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น Yono Gakuin Japanese Language School เมืองไซตามะ เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ


โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมีประวัติยาวนานนับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1988 เป็นต้นมา โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เพื่อให้นักเรียนชาวต่างชาติทุกคนได้หลอมรวมเข้ากับสังคมญี่ปุ่นและใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสนุกสนาน อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงแค่สอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถให้คำปรึกษาต่างๆ รวมถึงข้อมูลการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่นได้ด้วย มาลองฝึกถามคำถามต่างๆเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่นที่เรียนมา เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของถูก, ร้านขายของมือสอง, ร้านราเมนเจ้าอร่อย ฯลฯ เรียนต่อญี่ปุ่น Yono Gakuin Japanese Language School เรียนต่อต่างประเทศ

อาคารหลักมี 5 ห้องเรียน อาคารเรียนเสริม 5 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 10 ห้องเรียน ใกล้กับโรงเรียนมีศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ”ศาลเจ้า Hikawa” ซึ่งมีประวัติความเป็นมา 2,400 ปี ทำให้สามารถสัมผัสได้ถึงประเพณีของญี่ปุ่นผ่านฤดูกาลทั้ง 4 ได้จากการไปสักการะศาลเจ้าในวันปีใหม่ซึ่งมีผู้มาเยี่ยมชมสักการะถึง 2 ล้านคน เทศกาลปาถั่วเซ็ตสึบุง พิธีลอดบ่วงชิโนะวะ เทศกาลฤดูร้อน ประเพณีการรับขวัญเด็กอายุ 7-5-3 งานโทกะมาจิที่มีการออกร้านกลางแจ้ง มีร้านค้าเรียงรายมากกว่า 1,000 ร้าน ฯลฯ ใกล้ๆสถานีรถไฟเป็นแหล่งธุรกิจการค้ามากมาย มีร้านอาหาร ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น(อิซากายะ) ฯลฯ หลายร้านตั้งเรียงราย จึงเต็มไปด้วยสถานที่สำหรับหางานพิเศษ นอกจากนี้ที่อาคารรวมร้านค้าแฟชั่น ”Arche” มีสินค้าราคาไม่แพง ทั้งเสื้อผ้าทันสมัย และสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ

Saitama – Shintoshin เป็นศูนย์กลางของสถานที่ราชการ ซึ่งประกอบด้วย Saitama Super Arena ที่ใช้จัดแสดงงานคอนเสิร์ต ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมภาพยนตร์และการเลือกซื้อสินค้าที่รวมอยู่ใน Shopping Mall “Keyaki Hiroba”ถูกสร้างบนพื้นที่ว่าง ทำให้เมืองทั้งเมืองซึ่งได้ออกแบบให้มีความกลมกลืนกันเกิดภูมิทัศน์สบายๆในพื้นที่เมืองใหญ่ โรงเรียนของเราอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางเมือง Tokyo ย่านที่อยู่อาศัยรอบๆห่างจากสถานีเพียงเล็กน้อย จึงมีนักเรียนจำนวนมากขี่จักรยานมาโรงเรียนจากที่พักใกล้ๆ สภาพแวดล้อมสบายๆของย่านที่อยู่อาศัยจะช่วยทำให้จิตใจที่เหนื่อยล้าจากการเรียนและการทำงานพิเศษของนักเรียนดีขึ้น

จุดเด่นของสถาบัน Yono Gakuin Japanese Language School 

 • เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ที่เปิดมายาวนานกว่า 30 ปี
 • อาจารย์ผู้สอน มีประสบการณ์การสอน และการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น นักเรียนจะไม่เพียงแค่เรียนภาษา แต่จะได้เรียนรู้ถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นอีกด้วย
 • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่น่าทุกสัปดาห์
 • เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเมื่อเดินทางมาถึง เช่น รอรับที่สนามบินเมื่อเข้าประเทศ, แจ้งการลงทะเบียนที่อยู่, สมัครประกันสุขภาพแห่งชาติ, ทำตราประทับชื่อ, เปิดบัญชีธนาคาร, ซื้อโทรศัพท์มือถือ, ซื้อจักรยาน ฯลฯ
 • ช่วยเหลือยามเจ็บป่วย, ประสบอุบัติเหตุ
 • มีทั้งหมด10ห้องเรียน ที่อาคารหลักมี5ห้องเรียน อาคารเรียนเสริมมี5ห้องเรียน ใช้อินเทอร์เน็ตได้ฟรี
 • ใกล้กับโรงเรียนมีศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น”ศาลเจ้าHikawa”ซึ่งมีประวัติความเป็นมา2,400ปี
 • ใกล้ๆสถานีรถไฟเป็นแหล่งธุรกิจการค้ามากมาย มีร้านอาหาร ร้านเหล้าสไตล์ญี่ปุ่น(อิซากายะ) ฯลฯ

Official Website: https://www.yono-gakuin.co.jp/en/

ติดต่อเดอะเบสท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาในการเรียน:1~3 เดือน

 • เงื่อนไขการรับสมัคร
  • จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุน้อยกว่า 22 ปี
  • จบระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 26 ปี (กรณีที่มากกว่า 26 ปี กรุณาติดต่อเดอะเบสท์)
  • หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ชั่วโมงเรียน วันจันทร์~วันศุกร์
  • คลาสเช้า(9:00~12:30) หรือ คลาสบ่าย(13:30~17:00)
 • เอกสารสำคัญ
  • ใบสมัครเรียน (ติดต่อทางเดอะเบสท์)
  • หนังสือเดินทาง
  • รูปถ่าย 4 ใบ (ขนาด4cm×3cm)
  • รายงานผลการตรวจสุขภาพ (ติดต่อทางเดอะเบสท์)

หลักสูตรระยะยาว (6 เดือน –  2 ปี) **สามารถทำงานพาร์ททามได้**

 • คุณสมบัติการสมัคร
  • ตามกฎต้องเป็นผู้ทีสําเร็จการศึกษา 12 ปี ขึนไป
  • สอบผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาญีปุ่น JLPT, J-TEST, Nat-Test เป็นต้น หรือคาดว่าจะสอบผ่าน
  • เป็นผู้ทีสามารถจะเข้าพักอาศัยในหอพักของโรงเรียนหรือบริเวณใกล้เคียงได้หลังจากทีเข้าประเทศญีปุ่น
  • กรณีทีวุฒิสูงสุดในระดับชันมัธยมปลาย จะต้องอายุไม่เกิน 23 ปี  (กรณีที่มากกว่า 23 ปี กรุณาติดต่อเดอะเบสท์)
  • กรณีทีวุฒิสูงสุดอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย จะต้อง อายุไม่เกิน 27 ปี  (กรณีที่มากกว่า 27 ปี กรุณาติดต่อเดอะเบสท์)
 • วันเปิดเรียน
  • 1 เมษายน ระยะเวลาเรียน 2 ปี เปิดรับสมัคร 31 ตุลาคม
  • 1 กรกฎาคม ระยะเวลาเรียน 1 ปี 9 เดือน ปิดรับสมัคร 10 กุมภาพันธ์
  • 1 ตุลาคม ระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน ปิดรับสมัคร 10 พฤษภาคม

การเรียนการสอน

 • ในคลาสมีกิจกรรมที่เข้าใจง่าย และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเอง การเรียนการสอนนี้จะช่วยเพิ่มทักษะการพูด‐การฟังให้สูงขึ้นได้
 • ความคืบหน้าของบทเรียนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากตามบทเรียนทันจะสามารถไปถึงระดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างแน่นอน
 • เตรียมบทเรียนล่วงหน้า ⇒ เข้าเรียน ⇒ ทำการบ้าน + ทบทวนบทเรียน ⇒ ทบทวนบทเรียนในห้องเรียน ⇒ สอบ หากทำตามลำดับเหล่านี้จะทำให้สิ่งที่เรียนมาติดแน่นอยู่กับนักเรียนอย่างแน่นอน
 • โรงเรียนของเราใน1วันมี4คาบ เมื่อจบ2คาบแรกก็จะเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนใน2คาบหลัง เพื่อให้การเรียนการสอนคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกเหนื่อยหน่าย
 • โดยปกติ จากการที่เข้าสอนในคลาสที่รับผิดชอบมากกว่า4ครั้งต่อสัปดาห์ อาจารย์ประจำชั้นจะเอาใจใส่ในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างละเอียด

ราคาและโปรโมชั่น

สิ่งอำนวยความสะดวกและที่พัก

ที่พัก

 • Homestay – ใจกลางเมือง Saitama และอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ในเวลาประมาณ1ชั่วโมง โรงเรียนและชุมชนร่วมกันเตรียมความพร้อมในการต้อนรับทุกคน ลองมาสนุกกับการใช้ชีวิตท้องถิ่นที่ Saitama แห่งนี้
 • หอพัก + อาหาร – ถึงแม้ว่าห้องอาบน้ำ ห้องน้ำ ห้องครัวใช้รวมกันแต่ห้องเดี่ยวแต่ละห้องจะรักษาความเป็นส่วนตัวได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีอาหารให้ 2 มื้อจึงไม่ต้องเสียเวลาในด้านความเป็นอยู่ มีผู้ดูแลประจำอยู่ที่หอพักจึงปลอดภัย และในพื้นที่ส่วนรวมก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนญี่ปุ่นที่พักในหอเดียวกันได้ด้วย
 • Apartment – สามารถใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวได้อย่างอิสระเพราะสามารถใช้ห้องอาบน้ำฝักบัว,ห้องน้ำ,ห้องครัวได้เต็มที่ทั้งหมด หรือจะแชร์ห้องอยู่รวมกับเพื่อน2คนก็ได้
 • Guesthouse – ถึงแม้พื้นที่ส่วนตัวไม่กว้างขวางแต่ออกแบบไว้อย่างลงตัว ราคาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสมเหตุสมผล เพราะฟรีอินเทอร์เน็ต มีเฟอร์นิเจอร์พร้อม รวมค่าสาธารณูปโภค ห้องอาบน้ำฝักบัว, ห้องน้ำ, ห้องครัวใช้ร่วมกัน
 • หอพักของโรงเรียน – ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน เพราะอยู่ในระยะทางที่สามารถเดินหรือขี่จักรยานมาเรียนได้ นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆที่จำเป็นไว้ เช่น เครื่องนอน、เฟอร์นิเจอร์、เครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ฝักบัวอาบน้ำ、ห้องน้ำ、ห้องครัว、เครื่องซักผ้า、ฯลฯ ร่วมกัน นอกจากนี้มีแม่บ้านมาทิ้งขยะและทำความสะอาดห้องน้ำ、ห้องอาบน้ำ、พื้นที่ส่วนรวม มีทั้งห้องมาตรฐานสำหรับ1คนและห้องราคาประหยัด
On Campus
Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

VIDEO

video image

ที่อยู่สถาบัน

Address: ญี่ปุ่น 〒330-0843 Saitama, Omiya Ward, Kishikicho, 4 Chome−78
State/County:
Country: Japan
Open In Google Maps

Map

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Recommend

Automotive Technology - เทคโนโลยียานยนต์
On Campus

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนวิชาชีพ Macallan...

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนวิชาชีพ Macallan College เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Macallan ...
เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนวิชาชีพ Macallan College เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Macallan College วิทยาลัยฝึกอบรมช ...
Webmaster Thebest
Commercial Cookery - การประกอบอาหาร
On Campus

เรียนต่ออเมริกา สถาบัน (AI) The Art Institut...

เรียนต่ออเมริกา สถาบัน (AI) The Art Institutes of Atlanta เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ สถา ...
เรียนต่ออเมริกา สถาบัน (AI) The Art Institutes of Atlanta เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ สถาบัน (AI) The Art Institut ...
Webmaster Thebest
English Language - ภาษาอังกฤษ
On Campus

เรียนต่ออเมริกา สถาบันสอนภาษาสถาบันคุณภาพสูง...

เรียนต่ออเมริกา สถาบันสอนภาษาสถาบันคุณภาพสูง Oxford House College ประเทศสหรัฐอเมริกา เดอะเ ...
เรียนต่ออเมริกา สถาบันสอนภาษาสถาบันคุณภาพสูง Oxford House College ประเทศสหรัฐอเมริกา เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ O ...
Webmaster Thebest
 • Advanced Search

Compare Listings

Webmaster Thebest