Academia Australia

เรียนภาษา และ วิชาชีพ จากสถาบัน Academia Australia เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

Academia Australia เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย นักเรียนของสถาบันแห่งนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับ Victoria University ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1916 สถาบันมี 3 ภาคคณะ ได้แก่ คณะภาษาอังกฤษเบื้องต้น, คณะการจัดการเบื้องต้น และคณะผมและความงามเบื้องต้น หลักสูตรประกาศนียบัตรทั้งหมดของเราเรียนแค่ 3 วันต่อสัปดาห์ทำให้นักเรียนสามารถเรียนและทำงานพาร์ททามพร้อมกันได้ และหลักสูตร Hospitality ของเรายังมีการฝึกงานให้กับนักเรียนในโรงแรมระดับ 5 ดาวอีกด้วย