เรียนต่อออสเตรเลีย Harbour College เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Australian Harbour International College เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Harbour College Australian Harbour International College (AHIC) เป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมสายอาชีพในออสเตรเลีย เน้นการศึกษาที่มีคุณภาพโดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครสำหรับนักเรียนนักศึกษา เปิดสอนหลักสูตรด้านการบัญชี ธุรกิจ และการตลาด หลักสูตรวิชาทั้งหมดเป็นไปตามกรอบ Australian Qualifications Framework และ VET Quality Framework กำกับดูแลจากหน่วยงาน Australian Skills Quality Authority (ASQA) เพื่อให้สถาบันมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  เมื่อเรียนจบหลักสูตร …

เรียนต่อออสเตรเลีย Australian Harbour International College เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »