เรียนต่อออสเตรเลีย Academy of Information Technology เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Academy of Information Technology (AIT) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ เรียนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Academy of Information Technology เรียนต่อต่างประเทศ Academy of Information Technology (AIT) เปิดสอนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาในท้องถิ่นและทั่วประเทศ รวมถึงนักศึกษานานาชาติ สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ AIT เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศยนียบัตรและระดับอนุปริญญาสาขาธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพิมพ์ภาพและศิลปะกราฟฟิก, การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียและซอฟแวร์ ทางสถาบันให้บริการห้องคอมพิวเตอร์แล็บ ห้องสมุดและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่ช่วยส่งเสริมการเร …

เรียนต่อออสเตรเลีย Academy of Information Technology (AIT) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซิดนีย์ เรียนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »