เรียนต่ออเมริกา ELS English Language Centre เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออเมริกา ELS English Language Centre สถาบันสอนภาษา เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออเมริกา ELS English Language Centre ELS English Language Centre และ ELS Educational Services ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย Accrediting Council for Continuing Education & Training (ACCET) – หน่วยงานด้านการรับรองวิทยฐานะ ระดับประเทศที่กำหนดขึ้นโดย U.S. Secretary of Education โรงเรียนของ ELS ได้รับ อนุญาตให้เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้: หลักสูตรเข้มข้น หลักสูตรกึ่งเข้มข้น หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบTOEFL® iBT หลักสูตรท่องเที่ยวสำารวจอเมริกา หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หลักสูตร C …

เรียนต่ออเมริกา ELS English Language Centre สถาบันสอนภาษา เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »