เรียนต่อออสเตรเลีย ELSIS เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาอังกฤษที่ ELSIS English Language School In Sydney ประเทศออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย ELSIS เรียนต่อต่างประเทศ  ELSIS English Language School In Sydney ก่อตั้งปี ค.ศ. 1991 และได้กลายมาเป็นสถาบันสอนภาษาให้กับนักเรียนทั่วโลก เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ และยุโรป ด้วยการผสมผสานการเรียนการสอนอย่างลงตัว ระหว่างการเรียนการทำกิจกรรม นอกหลักสูตร อย่างมีความสุข และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ สถาบัน ELSIS มีความพร้อม สะดวกครบครัน ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางสะดวก รวดเร็วโดยรถโดยสารสาธารณะ เรี …

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาอังกฤษที่ ELSIS English Language School In Sydney ประเทศออสเตรเลีย Read More »