เรียนต่อออสเตรเลีย Evolution Hospitality Institute เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Evolution Hospitality Institute สถาบันสอนทำอาหารและการโรงแรม เมืองซิดนีย์ เดอะเบสท์เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Evolution Hospitality Institute เรียนต่อต่างประเทศ Evolution Hospitality Institute เป็นสถาบันเอกชน เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านการบริหารการโรงแรมสำหรับนักศึกษาออสเตรเลียและนักศึกษานานาชาติ โดยมีหลักสูตรดังนี้ การทำครัวเบื้องต้น, การฝึกความชำนาญ, ประกาศนียบัตรขั้น 3 สาขาการบริการ (การปรุงอาหารเพื่อการค้า) และประกาศนียบัตรขั้น 3 สาขาการบริการ (การทำขนม) นอกจากนี้ สถาบันยังเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นสาขาทักษะการทำครัวเบื้องต้นและการจับมีด, เทคนิคเกี่ยวกับอาหารประเภทเนื้อ, การทำอาหาร …

เรียนต่อออสเตรเลีย Evolution Hospitality Institute สถาบันสอนทำอาหารและการโรงแรม เมืองซิดนีย์ เดอะเบสท์เรียนต่อต่างประเทศ Read More »