เรียนต่อเยอรมัน Freshman Institute เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อเยอรมัน Freshman Institute เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อเยอรมัน Freshman Institute เรียนต่อต่างประเทศ Freshman Institute เริ่มเปิดทำการในปี 1998 เป็นส่วนหนึ่งของ FH Aachen – University of Applied Sciences ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี สถาบันมุ่งเน้นหลักสูตรด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ การแพทย์ มนุษย์ศาสตร์ ตลอดจนถึงศิลปศาสตร์และการออกแบบ โดยผู้ที่เข้าศึกษาต่อที่ Freshman Institute จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการเรียน และอาชีพหลังเรียนจบจากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ยาวนาน และเชี่ยวชาญเฉพาะท …

เรียนต่อเยอรมัน Freshman Institute เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »