เรียนต่อโปแลนด์ Gdańsk University of Technology เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลนด์ Gdańsk University of Technology เรียนต่อต่างประเทศ Gdańsk University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยในเขต Wrzeszcz และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโปแลนด์ เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 41 คณะ และมากว่า 18,000 สาขา ทั้งในระดับปริญญาเอกและปริญญาตรี เช่น หลักสูตรในวิชาเคมีก่อสร้าง นาโนเทคโนโลยี มาตราการทำแผนที่ ตลอดจนวิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษาสามารถเข้าถึงห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ห้องบรรยาย สิ่งอำนวยความสะดวกมัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆอีกเช่น ห้ …

เรียนต่อโปแลนด์ Gdańsk University of Technology เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »