GLS German Language School Berlin

GLS German Language School สถาบันสอนภาษาเยอรมันคุณภาพสูงในกรุงเบอร์ลิน ก่อตั้งเมื่อปี 1983 ได้รับรางวัลการันตีจาก Star School Germany Award ถึง 5 สมัย มีหลักสูตรภาษาเยอรมันหลากหลาย เช่น หลักสูตรภาษาเยอรมันทั่วไป General German หลักสูตรภาษาเยอรมันสำหรับการทำงาน German for Work หลักสูตรเตรียมสอบ TESTDAF, TELC, GOETHE รวมถึงหลักสูตรเยอรมันเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย University Pathway นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์สอบ TestDaF อีกด้วย GLS German Language School ตั้งอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเบอร์ลินใน …

GLS German Language School Berlin Read More »