เรียนต่ออเมริกา IH San Diego เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออมเริกา สถาบันภาษาแบบอเมริกันกับ IH San Diego สถาบันสอนภาษาระดับโลก เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออเมริกา IH San Diego เรียนต่อต่างประเทศ IH San Diego มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษและการแช่วัฒนธรรมที่มีคุณภาพแก่วัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร เป้าหมายของเราคือการส่งมอบโปรแกรมและบริการด้านวิชาการที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งยอมรับความเป็นปัจเจกนิยมคุณค่าทางวัฒนธรรมและการเติบโตส่วนบุคคลหรืออาชีพของนักเรียน นี่คือความสำเร็จผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและวิชาชีพครูและพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีวิธีการและโปรแกรมวิชาการที่ดีและการ …

เรียนต่ออมเริกา สถาบันภาษาแบบอเมริกันกับ IH San Diego สถาบันสอนภาษาระดับโลก เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »