เรียนต่อออสเตรเลีย Imagine Education Australia เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพ Imagine Education Australia เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย Imagine Education Australia เรียนต่อต่างประเทศ Imagine Education Australia เป็นสถาบันเอกชน เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและวิชาชีพสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ ภาษาอังกฤษทั่วไปตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับขั้นสูง, หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเคมบริดจ์ First Certificate in English (FCE) และ Certificate of Advanced English (CAE), และหลักสูตรการเตรียมสอบ IELTS นอกจากนี้ สถาบันยังเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพในหลายสาขา เช่น การศึกษาปฐมวัย, การตกแต่งทรงผม, การบริการการโรงแรม สถาบันตั้งอยู่ …

เรียนต่อออสเตรเลีย สถาบันสอนภาษาและวิชาชีพ Imagine Education Australia เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »