Impact English College

โปรโมชั่นเรียนภาษากับสถาบันคุณภาพสูง Impact English College เมืองเมลเบิร์น บริสเบน ออสเตรเลีย

Impact English College สถาบันภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงทางด้านการเรียนการสอน อาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่ชาวต่างชาติมายาวนาน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Melbourne  และวิทยาเขตเมือง Brisbane ด้วยนักเรียนที่เรียนมากกว่า 25 สัญชาติ ทำให้การสนทนากับเพื่อนต่างชาติเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษตลอดเวลา โรงเรียนให้ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา มีนโยบาย English Only Policy หรือนักเรียนทุกคน จะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นภายในบริเวณโรงเรียน ประกอบกับมี Course เรียนให้เลือ …

โปรโมชั่นเรียนภาษากับสถาบันคุณภาพสูง Impact English College เมืองเมลเบิร์น บริสเบน ออสเตรเลีย Read More »