เรียนต่อโปแลนด์ Lazarski University เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลนด์ Lazarski University เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลนด์ Lazarski University เรียนต่อต่างประเทศ Lazarski University เดิมชื่อ Ryszard Łazarski Higher School of Commerce and Law In Warsaw ก่อตั้งในปี 1993  เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ประกอบด้วยการเรียนการสอนใน 3 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์และการบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการ และคณะแพทยศาสตร์ มีวิชาแขนงต่างๆ เช่น  BA studies, MA studies, doctoral studies in law, postgradual studies, MBA, LLM, doctoral seminars, trainings and language นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนหล …

เรียนต่อโปแลนด์ Lazarski University เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »