เรียนต่อออสเตรเลีย LCI Melbourne เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย LCI Melbourne สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบ เมืองเมลเบิร์น เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อออสเตรเลีย LCI Melbourne เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย LCI Melbourne เรียนต่อต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของ Cumulus ซึ่งเป็นสถาบันที่มีเครือข่ายทั่วโลก ตั้งอยู่ในเมือง Collingwood เมืองเมลเบิร์น เมลเบิร์นได้รับรางวัล ‘เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก’ เป็นเวลาเจ็ดปีโดยนิตยสาร Economist และโดยทั่วไปถือว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของออสเตรเลีย ในออสเตรเลีย LCI Melbourne เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ เพื่อสร้างนักออกแบบมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะ …

เรียนต่อออสเตรเลีย LCI Melbourne สถาบันด้านศิลปะและการออกแบบ เมืองเมลเบิร์น เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »