เรียนต่อโปแลนด์ Nicolaus Copernicus University in Torun เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลนด์ Nicolaus Copernicus University in Torun Nicolaus Copernicus University in Torun ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่า ประกอบด้วย 16 คณะ (รวมถึงคณะสายการแพทย์ 3 คณะที่ Collegium Medicum UMK ในเมือง Bydgoszcz)  และเปิดวิชาการสอนต่างๆมากกว่า 100 สาขาวิชา มีนักศึกษาเกือบ 21,500 คน  และมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน ทั้ง 2  วิทยาเขต Toruń และ Bydgoszcz โดยมากกว่าครึ่งเป็นเหล่าคณาจารย์ที่สอนวิชาต่างๆ …

เรียนต่อโปแลนด์ Nicolaus Copernicus University in Torun เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »