NIET National Institute of Education and Technology

NIET National Institute of Education and Technology เป็นวิทยาลัยในออสเตรเลียที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง ตั้งแต่การบริการไปจนถึงการดูแลผู้สูงอายุ ไอที ธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และการออกแบบแฟชั่น มีตัวเลือกการศึกษาที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ตารางเรียนของนักเรียนทุกคนมีความเหมาะสม ภารกิจของ NIET คือสร้างความมั่นใจว่าการได้รับวุฒิการศึกษานั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีราคาไม่แพง เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญา หรือทำการศึกษาในระดับบัณฑิตศึก …

NIET National Institute of Education and Technology Read More »