เรียนต่อนิวซีแลนด์ Papanui High School เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียน Papanui High School โรงเรียนมัธยมปลายคุณภาพสูง เมืองไครสต์เชิร์ช เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Papanui High School เรียนต่อต่างประเทศ Papanui High School โรงเรียนมัธยมปลายประจำเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดดเด่นในด้านการเรียนการสอนประยุกต์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับกิจวัตรประจำวันของนักเรียนได้ สอนให้นักเรียนฝึกคิด ฝึกทำ สร้างความคิดสร้างสรรค์แบบบูรณาการ นอกจากนี้ โรงเรียนยังโดดเด่นในด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีวิชาเลือกที่หลากหลาย ที่นักเรียนสามารถปรับได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESOL ที่เข้มข้น สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษใ …

เรียนต่อนิวซีแลนด์ โรงเรียน Papanui High School โรงเรียนมัธยมปลายคุณภาพสูง เมืองไครสต์เชิร์ช เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »