เรียนต่อโปเเลนด์ Poznan University of Medical Sciences เดะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปเเลนด์ Poznan University of Medical Sciences เรียนต่อต่างประเทศ เป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วที่ Poznan University of Medical Sciences ได้ให้ความรู้ด้านการแพทย์ ดำเนินการวิจัย และให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ชุมชนในท้องถิ่น โดยตั้งอยู่ในเมือง Poznan และประเทศโปแลนด์ มหาวิทยาลัยได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศตลอดศตวรรษ ในปี 1993 PUMS เป็นโรงเรียนแห่งแรกในโปแลนด์ที่เปิดสอนหลักสูตรเต็มเวลาเป็นภาษาอังกฤษ เรียนต่อโปเเลนด์ Poznan University of Medical Sciences …

เรียนต่อโปเเลนด์ Poznan University of Medical Sciences เดะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »