เรียนต่อโปแลนด์ SWPS เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลดน์ SWPS University of Social Sciences and Humanities เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลนด์ SWPS เรียนต่อต่างประเทศ SWPS University of Social Sciences and Humanities เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศโปแลนด์ มีความโดดเด่นในด้านหลักสูตรจิตวิทยา และภาษาศาสตร์ ก่อตั้งในปี 1996 โดยศาสตราจารย์ผู้ทีชื่อเสียงในดานจิตวิทยา และนักวิชาการที่มีประสบการณ์มากกว่า 300 ท่าน ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 17,000 คน ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เรียนต่อโปแลนด์ SWPS เรียนต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัย SWPS University มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต คือ Warsaw, Wrocław, Poznań …

เรียนต่อโปแลดน์ SWPS University of Social Sciences and Humanities เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »