TAFE Queensland

TAFE Queensland เป็สถาบันวิชาชีพรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำรัฐควีนส์แลนด์ โดดเด่นด้วยการเรียนแบบเน้นปฏิบัติจริง และสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมืออาชีพ เปิดสอนหลักสูตรวิาชีพตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับปริญญาตรี โดยมีวิทยาเขตมากกว่า 50 วิทยาเขตทั่วรัฐควีนส์แลนด์ เป้าหมายของสถาบัน TAFE Queensland คือ การสร้างผู้นำทางด้านการศึกษาวิชาชีพ และการฝึกอบรม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความสำเร็จ หลักสูตรของสถาบัน TAFE Queensland ทุกหลักสูตร ได้รับการออกแบบ และปรับปรุงตลอดเวลาตามยุคตามสมัย เพื่อตอบโจทย์กั …

TAFE Queensland Read More »