เรียนต่อโปแลนด์ Uni - Warsaw เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลนด์ University of Economics and Human Sciences in Warsaw เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลนด์ Uni – Warsaw เรียนต่อต่างประเทศ University of Economics and Human Sciences in Warsaw หรือ Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna  Warszawie เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ มีวิทยาเขตที่ทันสมัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างสำหรับการศึกษาและพัฒนาอาชีพที่ประสบความสำเร็จ เป็นพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ๆและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เปิดการเรียนการสอนมากกว่า 20 ปีในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในโปแลนด์ มีผลงานวิจัยเชิงวิชาการอย่างกว้างขวางทั้งในด้านวิทยา …

เรียนต่อโปแลนด์ University of Economics and Human Sciences in Warsaw เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ Read More »