Your search results

เรียนต่อปริญญาตรี – โท กับมหาวิทยาลัย James Cook University Brisbane มอบทุนการศึกษา มูลค่าสูงถึง 430,000 บาท

James Cook University Brisbane (JCUB) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่สองของรัฐ Queensland และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นรู้จักระดับประเทศ ในปี 2009 มหาวิทยาลัย นั้นได้ติดอยู่ใน ท๊อปมหาวิทยาลัย 500 อันดับของโลก นอกจากนี้ JCU ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 12 สถาบันของโลกที่มีชื่อเสียงสาขาการท่องเที่ยว และได้รับการจัดอันดับเป็น Top 4 ของโลก ด้านการศึกษาวิจัย

  • Advanced Search

Compare Listings