Your search results

เรียนต่อ King’s Institute of Management and Technology ประเทศออสเตรเลีย

King’s Institute of Management ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2010 ตั้งอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ ทางสถาบันมีนักศึกษาชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก มีหลักสูตร และการเรียนการสอนที่หลากหลายในสาขาที่เกี่ยวกับทางด้านอาหารในเชิงพานิชย์ การตลาด การดูแลผู้สูงอายุ และการบริการต่าง ๆ KIMT มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนเห็นถึงศักยภาพในตัวเอง และทำมันให้ประสบความสำเร็จ การได้มาเรียนในสถาบันของเราจะสร้างประสบการชีวิตที่ดีในการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย ทางด้านผู้ฝึกสอนของเรามีความเป็นมืออาชีพ และทักษะที่จะถ่ายทอดความรู้ในกับนักเรียนของเราอย่างเต็บรูปแบบ นักเรียนทุก ๆ คนที่มาเรียนกับเราจะได้ทั้ง ความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจ

  • Advanced Search

Compare Listings