Your search results

เดอะเบสท์ ร่วมงานประชุม กับหน่วยงานด้านการศึกษานานาชาติ New Education Trend 2017 (NET.) ณ. กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

Posted by admin on February 2, 2018
0

New Education Trend 2017


New Education Trend 2017

เมื่อวันที่ 26 – 28 เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้าประชุมกับหน่วยงานด้านการศึกษาระดับนานาชาติ New Education Trend 2017 (NET.2017) ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สถาบันการศึกษา และเอเจ้นท์ ทั่วโลก ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาร่วมกัน ซึ่งศูนย์ฯเดอะเบสท์เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศโปแลนด์ และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป และตัวแทนการศึกษาจากทั่วโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศโปแลนด์ และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป

เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างประเทศ บริการให้คำแนะนำฟรีสำหรับผู้ที่สนใจ รวมถึงดำเนินการในการยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก รับส่งสนามบินและบริการอื่นๆ ตลอดจนการติดตามดูแลจนสำเร็จการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรีที่ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ www.thebest-edu.com

New Education Trend 2017

New Education Trend 2017 New Education Trend 2017

  • Advanced Search

Compare Listings