ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

คุณภัทรินทร์ วิโรจน์ชูฉัตร ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาสำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประเทศไทย


คุณวรินทร นนทะธรรม ผู้จัดการ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ให้การต้อนรับคุณภัทรินทร์ วิโรจน์ชูฉัตร ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาสำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประเทศไทย ที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือน ให้คำแนะนำแก่ ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา เดอะเบสท์ ยินดีต้อนรับและพร้อมให้บริการแก่ทุกท่าน ในด้านภาษาและการศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร

เดอะเบสท์

Scroll to Top