ร่วมประชาสัมพันธ์การเรียนภาษา ที่ถนนคนเดินแม่โจ้

เดอะเบสท์ ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประชาสัมพันธ์การเรียนภาษาอังกฤษและเรียนต่อต่างประเทศ


วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกประชาสัมพันธ์การเรียนเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาภาษาต่างประเทศ ณ ถนนคนเดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Scroll to Top