ร่วมออกบูธ “มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ”

 “มหกรรมแนะแนว หางานทำและศึกษาต่อ JOB & EDUCATION FAIR”


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ‪‎ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเดอะเบสท์ได้รับเกียรติจากอาจารย์ สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมบูธของเดอะเบสท์ โดยงานนี้ขอขอบคุณน้อง ที่ให้ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้บริการแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ

เดอะเบสท์

Scroll to Top