เดอะเบสท์ร่วมงาน “งานเลี้ยงรับรองภาครัฐ ภาคธุรกิจ และศิษย์เก่าออสเตรเลีย”

เดอะเบสท์ร่วมงาน “งานเลี้ยงรับรองภาครัฐ ภาคธุรกิจ และศิษย์เก่าออสเตรเลีย”


      คุณวรินทร นนทะธรรม ผู้จัดการศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เข้าร่วมงาน “งานเลี้ยงรับรองภาครัฐ ภาคธุรกิจ และศิษย์เก่าออสเตรเลีย” โดยได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ด็อกเตอร์เจเนวีฟ คลูน ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ คุณโจ สตีเวนส์ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารและกงสุลใหญ่ และคุณโรนัลด์ เจ เอลเลียตต์ กงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลีย อีกทั้งยังได้พูดคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าที่เคยศึกษาเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลีย โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่
      เดอะเบสท์ เป็นศูนย์ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจรที่สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ ซึ่งทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จึงทำให้มีบริการฟรีสำหรับผู้ที่สนใจตั้งแต่การให้คำแนะนำการเรียนต่อต่างประเทศ ดำเนินการในการยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก รับส่งสนามบินและบริการอื่นๆ ตลอดจนการติดตามดูแลจนสำเร็จการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศได้ฟรี ที่นี่

Scroll to Top