MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider


บรรยากาศงาน “สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม” ครั้งที่ 2 วันเด็กแห่งชาติ 2563

11 มกราคม 2020 0 Webmaster Thebest

“สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม” ครั้งที่2 วันเด็กแห่งชาติ 2563


             The Best สร้างสรรค์ ปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 โครงการแบ่งปันสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์กันหนาว และทุนทรัพย์ เพื่อแบ่งปันรอยยิ้ม และสร้างความสุขให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในงาน วันเด็กแห่งชาติ ที่ โรงเรียนบ้านแม่มุ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม 2563

 

ภาพบรรยากาศการแบ่งปันรอยยิ้ม:

บรรยากาศสนุกสนานและอุบอุ่นมากๆค่ะ ขอขอบคุณทีมงาน The Best ทุกๆท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านแม่มุ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้เราได้มีโอกาสมาแบ่งปันรอยยิ้มให้แก่น้องๆ เนื่องในวันเด็ก 2563 นี้ 

//newcode

ข่าวสาร และ กิจกรรม

About Institution
จุดเด่นสถาบัน

  • หลักสูตร
  • ราคาและโปรโมชั่น
  • สถานที่ตั้ง
  • สิ่งอำนวยความสะดวก
  • รูปถาพ
  • สอบถามเพิ่มเติม

วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ?
ปรึกษา "เดอะเบสท์" ได้เลย

ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศจาก ศูนย์ฯ เดอะเบสท์
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว