ศูนย์ฯ เดอะเบสท์ เข้าร่วมประชุมกับสถานทูตนิวซีแลนด์

11 กุมภาพันธ์ 2020 0 Webmaster Thebest

เดอะเบสท์ เข้าร่วมประชุมกับสถานทูตนิวซีแลนด์


      เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับทาง สถานทูตนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานทูตนิวซีแลนด์ และเอเจนซี่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และอื่นๆ ทางศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ก็ขอขอบคุณทางสถานทูตนิวซีแลนด์ ที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะ

Scroll to Top