Your search results

เรียนต่อโปแลนด์ Nicolaus Copernicus University in Torun เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อโปแลนด์ Nicolaus Copernicus University in Torun


Nicolaus Copernicus University in Torun ก่อตั้งขึ้นในปี 1945 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับที่สูงกว่า ประกอบด้วย 16 คณะ (รวมถึงคณะสายการแพทย์ 3 คณะที่ Collegium Medicum UMK ในเมือง Bydgoszcz)  และเปิดวิชาการสอนต่างๆมากกว่า 100 สาขาวิชา มีนักศึกษาเกือบ 21,500 คน  และมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน ทั้ง 2  วิทยาเขต Toruń และ Bydgoszcz โดยมากกว่าครึ่งเป็นเหล่าคณาจารย์ที่สอนวิชาต่างๆให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ Nicolaus Copernicus University ยังได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโปแลนด์และถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยในโลก เรียนต่อโปแลนด์ Nicolaus Copernicus University in Torun เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อโปแลนด์ Nicolaus Copernicus University in Torun เรียนต่อต่างประเทศ

  • มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยอันล้ำสมัย เช่น the National Laboratory of Atomic, Molecular and Optical Physics (FAMO), the Center for Quantum Optics and the Interdisciplinary Center for Modern Technologies
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนที่ทันสมัย เช่น Collegium Humanisticum ,ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งใหม่, ศูนย์ดาราศาสตร์ เป็นต้น
  • ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์และรางวัลจากผลงานวิจัยเป็นจำนวนมา และเป็นหนึ่งใน 10 มหาวิทยาลัยของโปแลนด์ ที่ได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
  • มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในระดับนานาชาติ
  • เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรกของยุโรปที่ได้เป็นสมาชิกของ Young Universities for the Future of Europe alliance (YUFE) เพื่อจัดการศึกษารูปแบบใหม่ของระดับอุดมศึกษาที่มีส่วนร่วมของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ พลเมือง และธุรกิจ
  • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมีการสะสมหนังสือ วารสาร และหนังสือพิเศษเกือบ 3 ล้านเล่ม
  • เป็นหนึ่งใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโปแลนด์และถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยในโลก

Official Website: https://www.umk.pl/en/

ติดต่อเดอะเบสท์

 

  • Advanced Search

Compare Listings