Your search results

OSHC nib การประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ

Posted by Webmaster Thebest on November 4, 2020
0

OSHC nib การประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ


ในฐานะนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาออสเตรเลียเพื่อศึกษาเล่าเรียนเราเข้าใจดีว่าการซื้อการประกันสุขภาพอาจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ nib เราเชื่อว่าการประกันสุขภาพควรเป็นเรื่องที่ง่าย และที่สำคัญที่สุดคือคุ้มค่า

ทำไมมากกว่าหนึ่งล้านคนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จึงไว้ใจ nib

 • มีประสบการณ์ด้านการประกันสุขภาพมากว่า 60 ปี
 • ทีมบริการลูกค้าที่อุทิศตนเพื่องาน
 • ขอรับสิทธิผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกสบาย
 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดวีซ่า
 • ให้ความคุ้มครองด้านการแพทย์และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่
 • คุ้มครองท่านในการใช้รถพยาบาลยามฉุกเฉินทั่วออสเตรเลีย
 • บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ใครที่สามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้ OSHC nib

 • ประกันสุขภาพแบบเดี่ยว คุ้มครองเฉพาะตัวท่าน
 • ประกันสุขภาพแบบคู่ – คุ้มครองทั้งตัวท่านและคู่ครองของท่านกรณีทำวีซ่าติดตาม
 • ประกันสุขภาพแบบครอบครัว – คุ้มครองตัวท่าน คู่ครองของท่านและเด็กที่อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และพำนักอยู่กับท่านใน ออสเตรเลีย และมีชื่ออยู่ในวีซ่านักเรียนของท่าน

บริการทางการแพทย์ของ OSHC nib

บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการคุ้มครองในโรงพยาบาล บริการทางการแพทย์ที่ได้รับความคุ้มครองนอกโรงพยาบาล
โรงพยาบาลของรัฐ

 • ห้องพักผู้ป่วยรวม
 • บริการค่าผ่าตัดเล็กและค่าผ่าตัดใหญ่
 • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • บริการหลังการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องค้างคืนในโรงพยาบาล
บริการแพทย์เฉพาะทาง

ความคุ้มครองร้อยละ 85 ของตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) สำหรับบริการแพทย์เฉพาะทางและการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการด้านสุขภาพวันต่อวัน โดยปกติจะเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากแพทย์เฉพาะทาง เช่น:

 • พยาธิวิทยา
 • การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย
 • รังสีวิทยา
โรงพยาบาลเอกชน*

ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ของอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา nib กับโรงพยาบาลเอกชนรวมถึง:

 • ห้องส่วนตัวหรือห้องรวม
 • บริการค่าผ่าตัดแบบกลับบ้านได้ในวันเดียว
 • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามที่เกี่ยวข้อง
เอ็มอาร์ไอ (MRI)

nib จะจ่ายค่า MRI ก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สาม (3) ข้อดังต่อไปนี้:

 • มีคำสั่งให้ทำ MRI ซึ่งจะต้องกระทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่จดทะเบียน
 • MRI จะต้องอยู่ในบัญชีรายการตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) และมีหมายเลขรายการเมดิแคร์ที่ถูกต้อง
 • การทำ MRI จะต้องทำในหน่วยงาน MRI ที่ถูกต้องและโดยผู้ให้บริการ MRI ที่มีคุณวุฒิ
บริการแพทย์

ตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) ให้ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล รวมถึง:

 • แพทย์ พยาธิวิทยา
 • แพทย์เฉพาะทาง การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย
การไปพบแพทย์

ตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) ให้ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับค่าปรึกษาแพทย์ในกรณีเกี่ยวกับความต้องการด้านสุขภาพวันต่อวัน ถ้าแพทย์ของท่านเก็บค่ารักษามากกว่าค่าบริการที่ MBS กำหนดไว้ ท่านจะต้องจ่ายส่วนต่างเอง

ท่านได้รับการคุ้มครองจาก OSHC nib หลายบริการ
สำหรับบริการในโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลและ
การคุ้มครองพิเศษอีกหลายบริการ
อวัยวะเทียม

สิทธิประโยชน์ให้ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ในการผ่าตัดเพื่อปลูกใส่อวัยวะเทียมที่ได้รับการอนุมัติตามที่รัฐบาลสหพันธรัฐกำหนดไว้

ยาตามใบสั่งของแพทย์

จำกัดค่ายาไว้ 50 เหรียญต่อยาแต่ละประเภทที่แพทย์สั่งที่แสดงไว้ในรายการของแผนสิทธิประโยชน์เภสัชกรรม (PBS) หลังจากที่ท่านได้จ่ายส่วนที่ผู้ป่วยต้องจ่ายแก่ PBS แล้ว

 • จำกัดมูลค่าไว้ 300 เหรียญต่อปีสำหรับคนเดียว
 • 600 เหรียญสำหรับคู่สามีภรรยาและครอบครัว

สิทธิประโยชน์สำหรับใบสั่งยาตามรายการที่ระบุใน PBS เท่านั้น

รถพยาบาลฉุกเฉิน ได้รับความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับการขนส่งโดยบริการรถพยาบาลของรัฐและมณฑล

บริการที่ไม่รวมอยู่ด้วย

บริการยกเว้นคือบริการที่ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครอง ของการประกันสุขภาพของท่าน ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการต่อไปนี้

 • การบำบัดการเป็นหมัน เช่น บริการช่วยการสืบพันธ์หรือการปฎิสนธิในหลอดแก้ว หรืออาการที่เกิดตามมา เนื่องจากการบำบัดการเป็นหมัน
 • บริการพิเศษเช่น การรักษาโดยทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัดหรือผู้ให้บริการพิเศษรายอื่นๆ
 • บริการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากเมดิแคร์ และดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขของ MBS เช่น การทำการคัดกรอง MRI ที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ศัลยกรรมเสริมสวย การทำศัลยกรรมนัยน์ตาด้วยเลเซอร์และการผ่าตัดที่เป็นการทดลอง
 • การรักษาพยาบาลนอกออสเตรเลียหรือขณะเดินทางมาหรือออกจากออสเตรเลียการเดินทางมายังหรือออกนอกออสเตรเลีย
 • การรักษาที่ได้รับก่อนเดินทางถึงออสเตรเลียบริการและการบำบัดรักษาที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเงินชดเชยหรือความเสียหายใด ๆ (เช่น เงินชดเชยคนงานหรือการประกันบุคคลที่สาม)

สำหรับรายการเต็มของการยกเว้นโปรดดูจากข้อปฏิบัติการประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติของ nib

การเข้าสู่ระบบสมาชิก OSHC ของ NIB

วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดการประกันสุขภาพของคุณคือการลงชื่อเข้าใช้บัญชี nib ในแอป nib หรือในบัญชีสมาชิก โดยมีขั้นตอนดังนี้

เข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิกทางออนไลน์

 1. นักเรียนสามารถเข้าไปใช้บริการทาง Online ได้ที่ https://id.nib.com.au/login
 2. User name: ป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับกรมธรรม์ แล้วเลือกถัดไป
  • หากเลือกที่จะเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ จะต้องได้รับแจ้งให้ป้อนหมายเลขสมาชิกของนักเรียนด้วย สามารถดูหมายเลขสมาชิกได้ที่บัตรประกันสุขภาพ nib ของนักเรียน
 3. รหัสยืนยันจะถูกส่งถึงนักเรียน ป้อนรหัสและเลือกถัดไป

เข้าสู่แอพลิเคชั่น nib App

 1. ดาวน์โหลดแอป nib จาก App Store หรือ Google Play
 2. เปิดแอพแล้วเลือกเข้าสู่ระบบ
 3. ป้อนที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนแล้วเลือกถัดไป
 4. รหัสยืนยันจะถูกส่งถึงนักเรียน ป้อนรหัสยืนยันและเลือกถัดไป
 5. จากนั้นจะได้รับแจ้งให้เปิดใช้งาน Touch ID หรือการจดจำใบหน้า และ PIN 4 หลักเพื่อการเข้าสู่ระบบที่ง่ายดายในอนาคต

Nib Cards บัตรประกันสุขภาพ

บัตรสมาชิก nib ของนักเรียนจะมีชื่อและหมายเลขสมาชิก และสามารถใช้ระบุตัวนักเรียนและกรมธรรม์ของนักเรียนได้ ดังนั้นควรพกติดตัวทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมายทางการแพทย์ทั้งหมด หากลืมนำบัตร จะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บก่อน จากนั้นให้ยื่นคำร้องในบัญชีสมาชิกผ่านแอพหรือทางเว็บไซต์โดยเลือก Claiming =>  ถ่ายรูป ใบเสร็จ => Submit ทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชยให้ที่บัญชีธนาคารของนักเรียนโดยตรง ภายใน 5 วันทำการ

digital nib card บัตรประกันสุขภาพดิจิทัล

นักเรียนสามารถเข้าถึงบัตรประกันสุขภาพดิจิทัล โดยการเปิดแอพลิเคชั่น nib บนสมาร์ทโฟน และมองหาปุ่ม “My nib card”

รับสิทธิ์เคลมประกันสุขภาพเพียงการแตะบัตร

 • เปิดแอพลิเคชั่น nib และมองหาปุ่ม “My nib card” ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน NFC หรือชิบการสื่อสารระยะใกล้ที่ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย เพื่อให้คุณสามารถรับสิทธิ์จากการ์ดของคุณได้
 • ถืออุปกรณ์ของไว้ใกล้กับช่องเสียบการ์ด HICAPS
 • จะได้รับการยืนยันเมื่อการเคลมเสร็จสมบูรณ์

สำหรับผู้ใช้งาน ios สามารถเพิ่มบัตรไปที่แอพลิเคชั่น Apple Wallet ได้

 • เปิดแอพลิเคชั่น nib และมองหาปุ่ม “My nib card” สังเกตปุ่ม Add to Apple Wallet
 • เมื่อกุดปุ่ม Add to Apple Wallet บัตรประกันสุขภาพ nib จะถูกจัดเก็บใน Application Apple Wallet
 • สามารถใช้บัตรประกันสุขภาพดิจิทัลได้เช่นเดียวกับในแอพ nib โดยการ ถืออุปกรณ์ของไว้ใกล้กับช่องเสียบการ์ด HICAPS และจะได้รับการยืนยันเมื่อการเคลมเสร็จสมบูรณ์

หากมีสมาชิกหลายคนในบัตรของ สามารถรับ ID ผู้ป่วยได้โดยแตะที่จุดไข่ปลา (…) เพื่อดูบัตรผ่าน หรือจากแอป nib

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ oshc nib

การรักษาพยาบาล

 • เมื่อไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทาง ถ้าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินและท่านรู้สึกไม่สบาย โปรดไปพบแพทย์ที่ใกล้ที่สุด ในออสเตรเลียเราเรียกแพทย์ว่า จีพี (หรือแพทย์รักษาโรคทั่วไป) จีพีจะให้การรักษาและให้ใบสั่งยาได้ จีพีอาจส่งตัวท่านไปพบแพทย์เฉพาะทางสำหรับการตรวจหรือการรักษาขั้นต่อไป
 • ไม่แน่ใจว่าต้องหาใคร? ขอให้เลือกเน็ตเวิร์ค nib อันแรกได้แก่กลุ่มผู้รักษาพยาบาลอาชีพ รวมทั้งแพทย์จีพี และแพทย์เฉพาะทางที่จัดไว้เพื่อช่วยให้ท่านสบายใจได้
 • แล้วถ้าในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ล่ะ ในกรณีที่่ท่านตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น การเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต หรือการบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องการการบำบัดรักษาทันที ท่านควรไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ถ้าอาการของท่านร้ายแรงมากและท่านไม่สามารถไปโรงพยาบาลเองได้ โปรดโทร ‘000’ เพื่อเรียกรถพยาบาล

ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ oshc nib

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ OSHC nib การประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ

Posted by Webmaster Thebest on April 30, 2018
0

OSHC nib การประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ


ในฐานะนักเรียนต่างชาติที่เดินทางมาออสเตรเลียเพื่อศึกษาเล่าเรียนเราเข้าใจดีว่าการซื้อการประกันสุขภาพอาจเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ nib เราเชื่อว่าการประกันสุขภาพควรเป็นเรื่องที่ง่าย และที่สำคัญที่สุดคือคุ้มค่า

ทำไมมากกว่าหนึ่งล้านคนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จึงไว้ใจ nib

 • มีประสบการณ์ด้านการประกันสุขภาพมากว่า 60 ปี
 • ทีมบริการลูกค้าที่อุทิศตนเพื่องาน
 • ขอรับสิทธิผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกสบาย
 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดวีซ่า
 • ให้ความคุ้มครองด้านการแพทย์และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่
 • คุ้มครองท่านในการใช้รถพยาบาลยามฉุกเฉินทั่วออสเตรเลีย
 • บริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ใครที่สามารถได้รับการคุ้มครองภายใต้ OSHC nib

 • ประกันสุขภาพแบบเดี่ยว คุ้มครองเฉพาะตัวท่าน
 • ประกันสุขภาพแบบคู่ – คุ้มครองทั้งตัวท่านและคู่ครองของท่านกรณีทำวีซ่าติดตาม
 • ประกันสุขภาพแบบครอบครัว – คุ้มครองตัวท่าน คู่ครองของท่านและเด็กที่อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และพำนักอยู่กับท่านใน ออสเตรเลีย และมีชื่ออยู่ในวีซ่านักเรียนของท่าน

บริการทางการแพทย์ของ OSHC nib

บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการคุ้มครองในโรงพยาบาล

บริการทางการแพทย์ที่ได้รับความคุ้มครองนอกโรงพยาบาล

โรงพยาบาลของรัฐ

 • ห้องพักผู้ป่วยรวม
 • บริการค่าผ่าตัดเล็กและค่าผ่าตัดใหญ่
 • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • บริการหลังการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องค้างคืนในโรงพยาบาล
บริการแพทย์เฉพาะทาง
ความคุ้มครองร้อยละ 85 ของตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) สำหรับบริการแพทย์เฉพาะทางและการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการด้านสุขภาพวันต่อวัน โดยปกติจะเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากแพทย์เฉพาะทาง เช่น:

 • พยาธิวิทยา
 • การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย
 • รังสีวิทยา
โรงพยาบาลเอกชน*
ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ของอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา nib กับโรงพยาบาลเอกชนรวมถึง:

 • ห้องส่วนตัวหรือห้องรวม
 • บริการค่าผ่าตัดแบบกลับบ้านได้ในวันเดียว
 • บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามที่เกี่ยวข้อง
เอ็มอาร์ไอ (MRI)
nib จะจ่ายค่า MRI ก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สาม (3) ข้อดังต่อไปนี้:

 • มีคำสั่งให้ทำ MRI ซึ่งจะต้องกระทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่จดทะเบียน
 • MRI จะต้องอยู่ในบัญชีรายการตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) และมีหมายเลขรายการเมดิแคร์ที่ถูกต้อง
 • การทำ MRI จะต้องทำในหน่วยงาน MRI ที่ถูกต้องและโดยผู้ให้บริการ MRI ที่มีคุณวุฒิ
บริการแพทย์
ตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) ให้ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล รวมถึง:

 • แพทย์ พยาธิวิทยา
 • แพทย์เฉพาะทาง การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย
การไปพบแพทย์
ตารางสิทธิประโยชน์เมดิแคร์ (MBS) ให้ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับค่าปรึกษาแพทย์ในกรณีเกี่ยวกับความต้องการด้านสุขภาพวันต่อวัน ถ้าแพทย์ของท่านเก็บค่ารักษามากกว่าค่าบริการที่ MBS กำหนดไว้ ท่านจะต้องจ่ายส่วนต่างเอง
ท่านได้รับการคุ้มครองจาก OSHC nib หลายบริการ
สำหรับบริการในโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลและ
การคุ้มครองพิเศษอีกหลายบริการ
อวัยวะเทียม
สิทธิประโยชน์ให้ความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์ในการผ่าตัดเพื่อปลูกใส่อวัยวะเทียมที่ได้รับการอนุมัติตามที่รัฐบาลสหพันธรัฐกำหนดไว้
ยาตามใบสั่งของแพทย์
จำกัดค่ายาไว้ 50 เหรียญต่อยาแต่ละประเภทที่แพทย์สั่งที่แสดงไว้ในรายการของแผนสิทธิประโยชน์เภสัชกรรม (PBS) หลังจากที่ท่านได้จ่ายส่วนที่ผู้ป่วยต้องจ่ายแก่ PBS แล้ว

 • จำกัดมูลค่าไว้ 300 เหรียญต่อปีสำหรับคนเดียว
 • 600 เหรียญสำหรับคู่สามีภรรยาและครอบครัว

สิทธิประโยชน์สำหรับใบสั่งยาตามรายการที่ระบุใน PBS เท่านั้น

รถพยาบาลฉุกเฉินได้รับความคุ้มครอง 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับการขนส่งโดยบริการรถพยาบาลของรัฐและมณฑล


บริการที่ไม่รวมอยู่ด้วย

บริการยกเว้นคือบริการที่ไม่รวมอยู่ในความคุ้มครอง ของการประกันสุขภาพของท่าน ท่านจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการต่อไปนี้

 • การบำบัดการเป็นหมัน เช่น บริการช่วยการสืบพันธ์หรือการปฎิสนธิในหลอดแก้ว หรืออาการที่เกิดตามมา เนื่องจากการบำบัดการเป็นหมัน
 • บริการพิเศษเช่น การรักษาโดยทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัดหรือผู้ให้บริการพิเศษรายอื่นๆ
 • บริการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากเมดิแคร์ และดังนั้นจึงไม่มีหมายเลขของ MBS เช่น การทำการคัดกรอง MRI ที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ศัลยกรรมเสริมสวย การทำศัลยกรรมนัยน์ตาด้วยเลเซอร์และการผ่าตัดที่เป็นการทดลอง
 • การรักษาพยาบาลนอกออสเตรเลียหรือขณะเดินทางมาหรือออกจากออสเตรเลียการเดินทางมายังหรือออกนอกออสเตรเลีย
 • การรักษาที่ได้รับก่อนเดินทางถึงออสเตรเลียบริการและการบำบัดรักษาที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของเงินชดเชยหรือความเสียหายใด ๆ (เช่น เงินชดเชยคนงานหรือการประกันบุคคลที่สาม)

สำหรับรายการเต็มของการยกเว้นโปรดดูจากข้อปฏิบัติการประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติของ nib

บริการออนไลน์ nib

บริการออนไลน์ของเราทำให้ท่านจัดการและเข้าถึงการประกันสุขภาพของท่านง่ายขึ้นไม่ว่าเวลาใดหรือที่ใด ลงทะเบียนสำหรับบริการออนไลน์ nib ได้ที่ nib.com.au

 • ปรับปรุงรายละเอียดการติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ในออสเตรเลียและรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน
 • ดูการประกันสุขภาพของท่านและความคุ้มครองที่ท่านได้รับเพื่อ
 • ยื่นขอรับประโยชน์
 • ดูประวัติการรับประโยชน์ของท่าน ขอบัตรลูกค้าใบใหม่แทนใบเก่า

การรักษาพยาบาล

 • เมื่อไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทาง
  ถ้าไม่ใช่กรณีฉุกเฉินและท่านรู้สึกไม่สบาย โปรดไปพบแพทย์ที่ใกล้ที่สุด ในออสเตรเลียเราเรียกแพทย์ว่า จีพี (หรือแพทย์รักษาโรคทั่วไป) จีพีจะให้การรักษาและให้ใบสั่งยาได้ จีพีอาจส่งตัวท่านไปพบแพทย์เฉพาะทางสำหรับการตรวจหรือการรักษาขั้นต่อไป
 • ไม่แน่ใจว่าต้องหาใคร?
  ขอให้เลือกเน็ตเวิร์ค nib อันแรกได้แก่กลุ่มผู้รักษาพยาบาลอาชีพ รวมทั้งแพทย์จีพี และแพทย์เฉพาะทางที่จัดไว้เพื่อช่วยให้ท่านสบายใจได้ 
 • แล้วถ้าในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ล่ะ
  ในกรณีที่่ท่านตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น การเจ็บป่วยที่คุกคามชีวิต หรือการบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องการการบำบัดรักษาทันที ท่านควรไปที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ถ้าอาการของท่านร้ายแรงมากและท่านไม่สามารถไปโรงพยาบาลเองได้ โปรดโทร ‘000’ เพื่อเรียกรถพยาบาล

 

 • Advanced Search

Compare Listings