Your search results

เรียนต่อนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัย Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยมูลค่ากว่า 15,000 NZD เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อนิวซีแลนด์ Otago Polytechnic เรียนต่อต่างประเทศ


Otago Polytechnic ก่อตั้งในปี 1870 ที่เมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ โดยตอนแรก ใช้ชื่อสถาบันว่า Dunedin School of Art  ซึ่งเป็นโรงเรียนผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในนิวซีแลนด์ เช่น Frances Hodgkins และ Colin McCahon ปัจจุบัน ได้ก้าวเข้ามาเป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูง ออกสู่ตลาดแรงงานของนิวซีแลนด์และทั่วโลก มีหลักสูตรที่รองรับอย่างหลากหลายตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา เรียนต่อนิวซีแลนด์ Otago Polytechnic เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่อนิวซีแลนด์ Otago Polytechnic เรียนต่อต่างประเทศ

 • 97% เรียนจบแล้วมีงานทำ – นักศึกษาที่เรียนจบจาก Otago Polytechnic 97% มีงานรองรับหลังเรียนจบ จากการสำรวจของ Otago Polytechnic Graduate Destination Survey, 2018
 • 91% มีความพึงพอใจในการเรียน และการใช้ชีวิต จากการสำรวจ OP Graduate Destination Survey 2019
 • คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม – Otago Polytechnic ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพการศึกษาจาก Performance Excellence Study Award (PESA) 2018 ซึ่งเป็นรางวัลที่ตรวจสอบความเป็นเลิศของมาตรฐานการศึกษาระดับโลก
 • 3 วิทยาเขต ที่สวยงามและทันสมัย – ตั้งอยู่ใน 3 เมืองใหญ่ โดยแต่ละวิทยาเขต มีเอกลักษณ์ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ มีนักศึกษาทั้งหมด 9,000 คน จากทั่วโลก อาจารย์ และพนักงานกว่า 759 ท่าน
 • มีหลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 150 หลักสูตร – มีทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรเรียนภาษา และวิชาชีพมากมาย ครอบคลุมทุกหลักสูตรที่ผู้เรียนต้องการ
 • เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษา – หากมีปัญหา เจ้าหน้าที่สามารถช่วยได้ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการเรียน การงาน โดยเจ้าหน้าที่หลากหลายสัญชาติ
 • อัตราส่วนอาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักเรียน 16 คน – ชั้นเรียนขนาดเล็ก ทำให้ผู้เรียนและผู้สอน สามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
 • มีบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน ที่นักศึกษาทุกคนสามารถฝึกงาน และสร้างโอกาสในการทำงานในอนาคต
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ทั้งในวิทยาลัย และรอบๆ วิทยาเขต
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการเรียนมหาวิทยาลัย ถ้าหากเรียนที่มหาวิทยาลัย University of Otago จะเสียค่าใช้จ่ายต่อปีเกือบ 8 แสนบาทต่อปี ในขณะเดียวกัน หากเรียนที่ Otago Polytechnic จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 5 แสนบาท ซึ่งถ้าหากได้ทุน จะเหลือเพียงปีละ 4 แสนบาท ซึ่งถูกกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยกว่า 50% ในหลักสูตรปริญญาตรี
  • ยกตัวอย่างหลักสูตร Bachelor of Applied Management ค่าใช้จ่ายเพียงปีละ 20,350 NZD หักลบทุนการศึกษา 5,000 NZD เหลือเพียง ประมาณ 407,000 บาท
  • ยกตัวอย่างหลักสูตรพยาบาล Bachelor of Nursing ค่าใช้จ่ายเพียงปีละ 27,010 NZD หักลบทุนการศึกษา 5,000 NZD เหลือเพียง 22,010 NZD (ประมาณ 440,200 บาท)
 • เกณฑ์การรับเข้ายืดหยุ่น และเข้าเรียนง่ายกว่าเพียงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็สามารถเรียนต่อได้แล้ว แต่ถ้าเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัย Top 8 นิวซีแลนด์ ผู้เรียนอาจจะต้องเรียนหลักสูตร Foundation ก่อน นอกจากนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ดังนั้น เกณฑ์การรับเข้าค่อนข้างสูง และต้องแข่งกับนักเรียนนิวซีแลนด์ด้วย
 • ได้สิทธิ์วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ 3 ปี สำหรับนักเรียนนานาชาติที่เรียนต่อในนิวซีแลนด์ หากสำเร็จการศึกษาในระดับ Bachelor Degree Level 7 สามารถขอ Post Study Work Visa อยู่ต่อเพื่อทำงานแบบเต็มเวลา Full-Time ได้ 3 ปี ไม่ว่าจะเรียนในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย ก็มีสิทธิ์ขอได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นโอกาสดี สำหรับนักศึกษาที่วางแผนทำงานหลังเรียนจบ เพื่อเก็บเงิน นอกจากนี้ หากเรียนต่อในสาขาวิชาที่ประเทศนิวซีแลนด์ต้องการ ยังสามารถขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้ในอนาคต
 • วุฒิการศึกษาระดับนานาชาติ เมื่อสำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ทั่วโลก หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือออสเตรเลียก็ได้
 • ถ้าเน้นทักษะการทำงาน การเรียนที่วิทยาลัย Otago Polytechnic จะตอบโจทย์กว่า และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า
 • มีบริการดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบ
  • STUDENT SUCCESS TEAMS – ที่ปรึกษา ประจำวิทยาเขต โดยสามารถพูดคุยได้ตลอดเวลา รวมทั้งการโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ที่ปรึกษาสามารถให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา รวมถึงให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาพิเศษ (ผู้พิการ)
  • LEARNING SUPPORT – ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ ที่คอยสนับสนุนแหล่งข้อมูลทุกอย่าง ทั้งแหล่งข้อมูลในห้องสมุด และแหล่งข้อมูลออนไลน์
  • CAREER SERVICES  – ที่ปรึกษาทางด้านการหางาน แนะแนว ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานหลังเรียนจบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน CV และการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ
  • IT SUPPORT – ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก การเรียนก็เช่นกัน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกิจกรรมบางอย่าง จะทำให้ประหยัดเวลา และเพิ่มเวลาการศึกษาให้บรรลุขีดความสามารถ
  • ที่พักนักศึกษา วิทยาลัย Otago Polytechnic – ทางวิทยาลัย มีที่พักหลากหลายรูปแบบ ให้นักศึกษาได้เลือกพักกันตามความต้องการ โดยมีหอพักของมหาวิทยาลัย แฟลตที่้เป็นพาร์ทเนอร์กับทางวิทยาลัย และโฮมสเตย์ ที่พักอาศัยภายใต้ครอบครัวชาวต่างชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนสามารถหาที่พักเองได้ โดยอาจจะอยู่กับเพื่อนสนิทที่เรียนในห้องเรียนเดียวกัน

Official Website: https://www.op.ac.nz/

ติดต่อเดอะเบสท์

 • Advanced Search

Compare Listings