Your search results

เรียนต่ออังกฤษ โรงเรียนสอนภาษากับสถาบันคุณภาพสูง Oxford House College เดอะเบสท์ เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออังกฤษ Oxford House College เรียนต่อต่างประเทศ


Oxford House College UK มอบความสนุกและความคุ้มค่า ในการเรียนภาษาอังกฤษ เปิดสอนตั้งแต่ปี 1974 เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานทั่วโลก ทุกวิทยาเขตตั้งอยู่ในใจกลางเมืองง่ายต่อการเดินทาง ครูผู้สอนมีประสบการณ์ เป็นมิตรและเป็นมืออาชีพ ชั้นเรียนของ OHC มีขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 16 คน ต่ออาจารย์ 1 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย ที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก และตื่นเต้นไปกับการเรียนและการใช้ชีวิต และได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลก เรียนต่ออังกฤษ Oxford House College เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่ออังกฤษ Oxford House College เรียนต่อต่างประเทศ

  • มีมาตรฐานการศึกษาสูง เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
  • มีวิทยาเขตที่หลากหลายใน 4 ประเทศชั้นนำด้านการเรียนภาษาระดับโลก
  • มีนักศึกษานานาชาติ จากหลากเชื้อชาติทั่วโลก
  • ครูผู้สอนมีประสบการณ์ และได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดี
  • สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสอน
  • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย ทุกวัน แบบไดนามิก
  • สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน

Official Website: https://www.ohcenglish.com/country/uk

ติดต่อเดอะเบสท์

  • Advanced Search

Compare Listings