Your search results

เรียนต่ออสเตรเลีย Sunshine Coast International English College (SCIC) เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่ออสเตรเลีย SCIC เรียนต่อต่างประเทศ


Sunshine Coast International English College (SCIC) สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้การเรียนสามารถพัฒนาทักษะได้ดีเยี่ยมตั้งแต่ระดับ General English จนถึง IELTS Preparation นอกจากนี้ ยังมีระบบที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคต เรียนต่ออสเตรเลีย SCIC เรียนต่อต่างประเทศ

จุดเด่นของสถาบัน เรียนต่ออสเตรเลีย SCIC เรียนต่อต่างประเทศ

  • มีการจัดการห้องเรียนที่ทันสมัย
  • มีคุณภาพสูงและค่าเล่าเรียนที่สามารถจ่ายได้
  • มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • มีพื้นที่อ่านหนังสือ และพักผ่อน
  • มีอุปกรณ์ประกอบอาหาร
  • มีร้านกาแฟชั้นล่างสุด
  • สะดวกต่อการเดินทาง

Official Website: https://www.queens.edu.au/

ติดต่อเดอะเบสท์

  • Advanced Search

Compare Listings