Your search results

Student Job Search บริการจัดหางานให้กับนักเรียนต่างชาติ ในนิวซีแลนด์

Posted by Webmaster Thebest on May 22, 2018
0

Student Job Search: SJS


Student Job Search (SJS) เป็นองค์กรการกุศล ของสมาคมนักเรียนทั่วประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคม ก่อตั้งในปี พ.ศ.2525 วัตถุประสงค์หลักของ SJS คือจัดหางานให้กับนักเรียน / นักศึกษา ที่ต้องการทำงานพาร์ททามระหว่างเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเรียน และยังมีโอกาสหางานเต็มเวลา Full-Time หลังสำเร็จการศึกษา โดย SJS บริการฟรีให้กับนักเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษาของสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก NZQA เว็บไซด์ SJS มีร้านค้า บริการ และบริษัทเข้าร่วมกว่า 3,000 แห่ง มีงานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียน ตั้งแต่งานร้านอาหาร จนถึงงานบริษัท 

[vsw id=”FtjOJDjX01I” source=”youtube” width=”425″ height=”250″ autoplay=”no”]

Website : www.sjs.co.nz

คำถามที่พบบ่อย

 • SJS คืออะไร ?
  • SJS หรือ Student Job Search เป็นบริการจัดหางาน สำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่เดินทางมาเรียนนิวซีแลนด์ และต้องการหางานพาร์ททาม เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน โดย SJS มีฐานข้อมูลนายจ้างขนาดใหญ่ ตั้งแต่ร้านอาหารขนาดเล็ก จนถึงองค์กรวิชาชีพ ที่กำลังมองหานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อรับเข้าทำงานแบบเต็มเวลา
 • SJS เกิดขึ้นได้อย่างไร ? 
  • ในช่วงปลายยุค 70s กรมแรงงานต้องการแรงงานอย่างมาก จึงจึดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการท้องถิ่นขึ้นโดยสมาคมนักเรียน เพื่อรับนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษามาทำงานในบริษัทที่ต้องการแรงงาน หลังจากนั้น ในปี 1986 บริษัทจัดหางานสำหรับนักศึกษา (SJS) ก็ได้ก่อตั้งขึ้น
 • ใครบ้างที่ดูแล SJS ?
  • คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนสมาชิกสี่คน ตัวแทนนักเรียนระดับประเทศสองคน และ สมาชิกคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 3 คน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 • มีนักเรียน ใช้บริการ SJS เท่าไหร่ต่อปี ?
  • มากกว่า 27,000 คนต่อปี ได้ไว้วางใจเลือกใช้บริการ SJS 
 • มีนักเรียนระดับไหนบ้างที่เลือกใช้บริการ SJS ?
  • ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจาก NZQA โดยนักเรียนสามารถใช้ SJS ได้ตลอดระยะเวลาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และหลังสำเร็จการศึกษา เพื่อหางานทำแบบ Full – Time
 • มีงานประเภทไหนบ้าง ?
  • SJS มีงานหลากหลายและเหมาะกับนักศึกษา ซึ่งรวมถึงงานพาร์ททาม และงานช่วงปิดเทอมฤดูร้อน นอกจากนี้ยังมีงานฟาร์ม งานรับเหมาก่อสร้าง งานที่ต้องใช้ทักษะพิเศษ (นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด) และงานเต็มเวลา Full – Time สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 • ถ้าเรียนในระดับมัธยมปลาย สามารถใช้บริการ SJS ได้หรือไม่ ? 
  • ปัจจุบัน SJS ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย อย่างไรก็ตาม เมื่อนักเรียนได้สมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาแล้วก็สามารถใช้บริการ SJS ได้ตามปกติ
 • เมื่อจบการศึกษามัธยมปลายแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ ? 
  • ขึ้นอยู่กับสถาบันที่คุณกำลังจะสมัคร ถ้าหากสถาบันได้รับการรับรองจาก NZQA ก็สามารถใช้บริการ SJS ได้ 
 • ดรอปเรียน สามารถใช้บริการ SJS ได้หรือไม่ ? 
  • ไม่ได้ บริการของเรามีให้สำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่เท่านั้น ดังนั้น คุณจะไม่สามารถใช้งาน SJS ได้ จนกว่าคุณจะกลับไปศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไป 
 • Working Holiday Visa สามารถใช้บริการ SJS ได้หรือไม่ ?
  • ได้ แต่คุณต้องลงเรียนหลักสูตรระยะสั้น ที่ไม่เกินระยะเวลาหนึ่ง (ตามข้อกำหนดของวีซ่า) และสถาบันที่คุณเรียน ได้รับการรับรองจาก NZQA ก็สามารถใช้บริการ SJS ได้

ขั้นตอนการใช้งาน SJS 

 1. สมัครใช้งานเว็ปไซด์ : www.sjs.co.nz/register
 2. ค้นหาตำแหน่งงานอย่างง่ายดายได้ที่ : www.sjs.co.nz/search/jobs


Student Job Search เดอะเบสท์ หางานนิวซีแลนด์ ทำงานนิวซีแลนด์ ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ New Zealand Auckland

Student Job Search เดอะเบสท์ หางานนิวซีแลนด์ ทำงานนิวซีแลนด์ ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ New Zealand Auckland

Student Job Search เดอะเบสท์ หางานนิวซีแลนด์ ทำงานนิวซีแลนด์ ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ เรียนต่อนิวซีแลนด์ แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ New Zealand Auckland

 • Advanced Search

Compare Listings