ขอแสดงความยินดีกับน้องเฟิร์น ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร Dental Technology สถาบัน TAFE Queensland ประเทศออสเตรเลีย

ขอแสดงความยินดีกับน้องเฟิร์น ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตร Dental Technology


น้องเฟิร์น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศกับทางเดอะเบสท์ โดยน้องเฟิร์น ได้เลือกเรียนต่อหลักสูตร Dental Technology ที่สถาบัน TAFE Queensland วิทยาเขต Brisbane ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา โดยน้องเฟิร์นเป็นนักเรียนไทยคนเดียว ซึ่งปัจจุบัน ได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

หลักสูตร Dental Technology หรือ เทคโนโลยีทันตกรรม เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านทัตกรรมทั้งหมด ตั้งแต่ การทำศัลยกรรมฟัน การครอบฟัน การจัดฟัน การทำฟันปลอม รวมถึง ขั้นตอนด้านชีวอนามัย การทำงานในห้องปฏิบัติการทันตกรรม การสร้างและซ่อมแซมเครื่องมือทางทันตกรรม รวมถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

Scroll to Top