คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

แสดงความยินดีกับคุณฮอล นักเรียนเดอะเบสท์ ตัดสินใจไปเรียนต่อออสเตรเลีย

แสดงความยินดีกับคุณฮอล นักเรียนเดอะเบสท์ ตัดสินใจไปเรียนต่อออสเตรเลีย


คุณฮอล จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยหอการค้า ได้วางแผนเรียนต่อออสเตรเลียกับทางเดอะเบสท์ โดยคุณฮอลได้เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สถาบัน PCBT (Perth College of Business & Technology) เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลียค่ะ 

Perth College of Business & Technology (PCBT) ก่อตั้งในปี 1994  เมือง Perth รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรเร่งรัดที่ทันสมัยและคุณภาพมาตรฐานสูง ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย  สถาบันเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, อนุปริญญาขั้นสูงด้านภาษาอังกฤษ Hospitality, Business, Commercial Cookery, Managementและ Marketing & English Courses โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่เรียนกับ PIBT สามารถโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัย Edith Cowan ได้เทียบเท่ากับปี 1 ของมหาวิทยาลัย PIBT ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Mount Lawley ของมหาวิทยาลัย Edith Cowan ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Perth ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นวิทยาเขตที่ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอาหาร ศูนย์กีฬา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันคลิ๊ก

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

คุณฮอล เรียนต่อออสเตรเลีย

Scroll to Top