แสดงความยินดีกับน้องแก้ม วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ผ่านเรียบร้อยแล้ว

แสดงความยินดีกับน้องแก้ม วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ผ่านเรียบร้อยแล้ว


น้องแก้ม จากจังหวัดอุดรธานี หลังเรียนจบเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้องแก้มก็ได้ทำงานที่คลีนิคมาอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ เนื่องจากปัจจุบัน มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจำนวนมากขึ้น จึงวางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศกับทางเดอะเบสท์ โดยน้องแก้มเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Universal English เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และวางแผนเรียนต่อในระดับปริญญาโทในอนาคต

สถาบัน Universal English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์และความสามารถ มากกว่าครึ่ง มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความเข้าใจในด้านการสอนภาษากับชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และมีการพัฒนาทักษะการสอนใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองในโลกยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ สถาบัน Universal English ยังเป็นสถาบันที่อยู่ในเครือของ Universal Learning Group ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันที่ประกอบไปด้วยสถาบันสอนภาษา สถาบันวิชาชีพ Pathway และ สถาบันในระดับอุดมศึกษา นักเรียนที่เรียนจบในหลักสูตร EAP สามารถ Pathway เข้าสถาบันวิชาชีพในออสเตรเลยได้อย่างหลากหลาย ข้อมูลเพิ่มเติมของสถาบัน คลิก

Scroll to Top