อัพเดทรูปภาพ จากน้องเอ้ก นักเรียนเดอะเบสท์ ที่เดินทางไป เรียนต่อออสเตรเลีย

อัพเดทรูปภาพ จากน้องเอ้ก นักเรียนเดอะเบสท์ ที่เดินทางไป เรียนต่อออสเตรเลีย


น้องเอ้ก ได้วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ กับเดอะเบสท์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และตัดสินใจเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย โดยน้องเอ้กได้เลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ General English ที่สถาบัน Universal English เมืองเมลเบิร์น เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษค่ะ

Universal English เป็น สถาบันสอนภาษาอังกฤษเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษคุณภาพสูง อาจารย์ผู้สอนมากกว่าครึ่ง มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ นักเรียนทุกคนยังได้รับการประเมินทุกๆ 6 สัปดาห์ เพื่อวัดระดับการพัฒนาการ จุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด ข้อมูลเพิ่มเติมของสถาบัน คลิก

Scroll to Top