Your search results

Australia

Australia


เครือรัฐออสเตรเลีย (อังกฤษ: Commonwealth of Australia) เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่นๆ ในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ ประเทศเพื่อนบ้านของออสเตรเลียประกอบด้วย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และติมอร์ตะวันออกทางเหนือ หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู และนิวแคลิโดเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือ และนิวซีแลนด์ทางตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อออสเตรเลีย มาจากคำในภาษาละติน ว่า “Australis” ซึ่งหมายถึงทิศใต้ โดยมีตำนานถึง “ดินแดนทางใต้ที่ไม่รู้จัก” (ละติน: Terra Australis Incognita) ชาวยุโรปเริ่มสำรวจค้นพบออสเตรเลียในพุทธศตวรรษที่ 22 และต่อมาจึงกลายเป็นดินแดนอาณานิคมของบริเตน โดยเริ่มต้นเป็นอาณานิคมนักโทษในนิวเซาท์เวลส์ และจึงมีการตั้งอาณานิคมขึ้นอีกห้าแห่ง อาณานิคมทั้งหกรวมตัวเป็นสหพันธรัฐในปี พ.ศ. 2444 ออสเตรเลียมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่มาช้านานเรียกว่า ชาวอะบอริจิน

ภูมิศาสตร์ (Geography)

ออสเตรเลียมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปร้อยละ 65 เป็นที่ราบสูง และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและทุรกันดาร และมีขนาดทะเลทรายรวมกันใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก ทะเลทรายซาฮารา ในทวีปแอฟริกา ชาวออสเตรเลียเรียกดินแดนที่แห้งแล้งและ ทุรกันดารนี้ว่า “เอาต์แบ็ก (Outback)” ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกหลังเทือกเขาเกรตดิไวดิง (Great Dividing Range) ซึ่งแบ่งแยกชายฝั่งตะวันออกกับเขตเอาต์แบ็ก มีแม่น้ำสายสำคัญ ๆ อยู่ทางภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ำดาร์ลิง (Darling River) แม่น้ำเมอร์เรย์ (Murray River) ส่วนตอนกลางของประเทศที่เรียกว่า “เขตเซนทรัลโลว์แลนด์ (Central Lowlands)” เป็นเขตแห้งแล้งที่สุด แม่น้ำลำธารต่างๆ อาจแห้งสนิทเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากทวีปออสเตรเลียมีสภาพเป็นเกาะ ทำให้มีสิ่งมีชวิตที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง เพราะสิ่งมีชีวิตพวกนี้ได้มีวิวัฒนาการเป็นอิสระจากสิ่งมีชีวิตบนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้อง เช่น จิงโจ้

การเมืองการปกครอง (Politics and Government)

ออสเตรเลียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบรัฐบาลเป็นสหพันธรัฐ และระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมุขแห่งรัฐของออสเตรเลียคือ กษัตริย์ของเครือจักรภพอังกฤษ ซึ่งพระองค์ปัจจุบันคือสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 (Elizabeth II) พระอิสริยยศในออสเตรเลียคือ Elizabeth the Second, by the Grace of God Queen of Australia and Her other Realms and Territories, Head of the Commonwealth ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ในออสเตรเลียของพระประมุขซึ่งประทับอยู่ในสหราชอาณาจักร รัฐธรรมนูญของออสเตรเลียระบุว่า “อำนาจบริหารเป็นของสมเด็จพระราชินี และทรงใช้อำนาจนั้นผ่านผู้สำเร็จราชการในฐานะผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชินี” อำนาจของผู้ สำเร็จราชการนั้นรวมถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีและผู้พิพากษา การยุบสภา และการลงนามบังคับใช้กฎหมาย ผู้สำเร็จราชการคนปัจจุบันคือพลตรีไมเคิล เจฟเฟอรี ผู้สำเร็จราชการยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วย ในทางธรรมเนียมปฏิบัตินั้น ผู้สำเร็จราชการจะใช้อำนาจตามคำแนะนำของรัฐมนตรี สภาบริหารสหพันธรัฐ (Federal Executive Council) เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้สำเร็จราชการ โดยมีผู้สำเร็จราชการเป็นประธานการประชุม และรัฐมนตรีทุกคนมีสมาชิกภาพตลอดชีพ แต่ในทางปฏิบัติจะเรียกประชุมเฉพาะรัฐมนตรีคณะปัจจุบัน รัฐบาลจะมาจากพรรคที่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร


สถาบันการศึกษาประเทศออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย


รัฐและดินแดน (State and Territory)

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย, เรียนต่อออสเตรเลีย, ท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, เรียนต่อ ออสเตรเลีย, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าออสเตรเลีย, ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย,เรียนภาษาต่างประเทศ, ออสเตรเลีย

รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales)

นิวเซาท์เวลส์เป็นหนึ่งในหกรัฐของเครือรัฐออสเตรเลียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนิวเซาท์เวลส์เป็นอาณานิคมบริเตนแห่งแรกในออสเตรเลีย แรกเริ่มกินดินแดนกว้างขวางกว่าปัจจุบัน ก่อนที่จะแยกไปเป็นรัฐอื่นๆ ภายหลัง เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐคือ ซิดนีย์ (Sydney)

 

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย, เรียนต่อออสเตรเลีย, ท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, เรียนต่อ ออสเตรเลีย, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าออสเตรเลีย, ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย,เรียนภาษาต่างประเทศ, ออสเตรเลีย

รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) – บริสเบน (Brisbane)

รัฐควีนส์แลนด์ เป็นรัฐในประเทศออสเตรเลียที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแผ่นดินทวีปติดกับ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory) ทางตะวันตกติดกับ รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) ทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ และ รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ทางทิศใต้ ส่วนทางตะวันตกของรัฐควีนส์แลนด์ เป็นทะเลปะการังและมหาสมุทรแปซิฟิก รัฐควีนส์แลนด์มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) และเป็นรัฐที่มีประชากรมาที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจาก รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) และรัฐวิกตอเรีย (Victoria) พื้นที่แต่เดิมมีคนพื้นเมืองออสเตรเลียและชาวเกาะทอร์เรสสเตรท (Torres Strait Islanders) อาศัยอยู่ราว 40,000 ถึง 65,000 ปีก่อน ต่อมาเป็นอาณานิคมของอังกฤษและแยกจากนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1859 ถือว่าเป็นวันเฉลิมฉลองประจำปีของรัฐ เรียกว่า วันควีนส์แลนด์ (Queensland Day) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐคือ บริสเบน (Brisbane)

 

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย, เรียนต่อออสเตรเลีย, ท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, เรียนต่อ ออสเตรเลีย, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าออสเตรเลีย, ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย,เรียนภาษาต่างประเทศ, ออสเตรเลีย

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) – แอดิเลด (Adelaide)

รัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นรัฐของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศครอบคลุมพื้นที่แห้งแล้งโดยส่วนใหญ่ของทวีป มีพื้นที่ 983,482 ตร.กม. (379,725 ตร.ไมล์) ถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ใน 6 รัฐและ 2 ดินแดนของประเทศ รัฐมีพื้นที่ติดกับ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) และนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory) ส่วนด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ รัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ด้านตะวันออกติดกับรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) และรัฐวิกตอเรีย (Victoria) และทางทิศใต้ติดกับอ่าวเกรตออสเตรเลียไบท์ (Great Australian Bight) และมหาสมุทรใต้ (Southern Ocean) มีประชากรราว 1.6 ล้านคน ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่า 10% ของประชากรในออสเตรเลีย เป็นรัฐหรือดินแดนที่มีประชากรอันดับ 5 ของออสเตรเลีย ประชากรส่วนใหญ่อยู่ที่ เมืองแอดิเลด (Adelaide) เมืองหลวง

 

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย, เรียนต่อออสเตรเลีย, ท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, เรียนต่อ ออสเตรเลีย, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าออสเตรเลีย, ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย,เรียนภาษาต่างประเทศ, ออสเตรเลีย

รัฐแทสเมเนีย (Tasmania) – โฮบาร์ต (Hobart)

เกาะแทสเมเนีย เป็นรัฐหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ห่างออกไปราว 240 กม. (150 ไมล์) ทางตอนใต้ของส่วนตะวันออกของทวีปออสเตรเลีย โดยถูกกั้นด้วยช่องแคบบาสส์ (Bass Strait) แทสเมเนียมีประชากรราว 476,199 คน (ปี ค.ศ. 2003) และมีพื้นที่ 68,332 ตรกม. (26,383 ตารางไมล์) ชื่อเล่นของแทสเมเนียคือ เกาะแอปเปิล (The Apple Isle) เนื่องจากมีการปลูกแอปเปิลมาก และรูปร่างของเกาะที่เหมือนผลแอปเปิล เมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะคือ เมืองโฮบาร์ต (Hobart) ซึ่งรวมถึงชุมชนโฮบาร์ต เกลนอร์ชี และ แคลเรนซ์ เมืองใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมากอีกแห่งได้แก่เมืองลอนเซสตัน (Launceston) ทางตอนเหนือ และเดวอนพอร์ต (Devonport) กับเบอร์นี (Burnie) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ ในส่วนของเกาะแมกควารี (Macquarie Island) ซึ่งเป็นเกาะเล็กของทวีปแอนตาร์กติกา (Antarctica) ก็อยู่ในความปกครองของรัฐแทสเมเนีย และแทสเมเนียยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของธรรมชาติที่งดงาม มีสัตว์หายากที่พบได้บนเกาะนี้ที่เดียว ได้แก่ แทสเมเนียนเดวิล (Tasmanian Devil)

รัฐวิกตอเรีย (Victoria)

 

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย, เรียนต่อออสเตรเลีย, ท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, เรียนต่อ ออสเตรเลีย, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าออสเตรเลีย, ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย,เรียนภาษาต่างประเทศ, ออสเตรเลีย

รัฐวิกตอเรีย (Victoria) – เมลเบิร์น (Melbourne)

รัฐวิกตอเรีย ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ (New South Wales) เป็นรัฐที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของออสเตรเลีย ขนาด 227,600 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุด มีประชากรอาศัยอยู่ในรัฐนี้คิดเป็นร้อยละ 26 ของชาวออสเตรเลียทั้งหมด นครหลวงเมลเบิร์น (Melbourne) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐวิกตอเรีย และมีประชากรขอรัฐอาศัยอยู่มากที่สุดถึง 70% เป็นศูนย์กลางที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การเงิน และการคมนาคมเนื่องจากมีท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าเรือโดยสารและขนส่ง และทางรถไฟเชื่อมระหว่างรัฐใกล้เคียง

 

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย, เรียนต่อออสเตรเลีย, ท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, เรียนต่อ ออสเตรเลีย, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าออสเตรเลีย, ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย,เรียนภาษาต่างประเทศ, ออสเตรเลีย

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) – เพิร์ท (Perth)

รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เป็นรัฐในประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย และเป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากรัฐอะแลสกา (Alaska) มีประชากร 2.1 ล้านคน (10% ของประเทศ) มี 85% ของคนที่อาศัยทางมุมใต้-ตะวันตกของรัฐ มีเมืองหลวงคือ นครเพิร์ท (Perth)

 

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย, เรียนต่อออสเตรเลีย, ท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, เรียนต่อ ออสเตรเลีย, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าออสเตรเลีย, ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย,เรียนภาษาต่างประเทศ, ออสเตรเลีย

นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี (Northern Territory) – ดาร์วิน (Darwin)

นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี เป็นดินแดนหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย กินเนื้อที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของทวีป มีเมืองดาร์วิน (Darwin) เป็นเมืองหลวง เนื้อที่ส่วนใหญ่แห้งแล้ง มีพื้นที่เกษตรกรรมเพียงร้อยละ 10 ภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ชั้นเยี่ยม สภาพอากาศ มี 2 ฤดูคือฤดูฝนกับฤดูร้อน มีอากาศแบบเมดิเตอริเนียน

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย, เรียนต่อออสเตรเลีย, ท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, เรียนต่อ ออสเตรเลีย, เรียนต่อต่างประเทศ, วีซ่าออสเตรเลีย, ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย,เรียนภาษาต่างประเทศ, ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี (Australian Capital Territory) – แคนเบอร์รา (Canberra)

ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี เป็นเขตเมืองหลวงของออสเตรเลียและถือเป็นดินแดน เขตการปกครองตนเองภายในที่เล็กที่สุด ตั้งอยู่ภายในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ดอกไม้ประจำดินแดนคือดอกรอแยลบลูเบล (Royal Bluebell) และสัตว์ประจำดินแดนคือ Gang-Gang Cockatoo มีเมืองหลวงชื่อว่า แคนเบอร์รา (Canberra)


โครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Economic Structure)

อาชีพหลักคือการเกษตร เป็นแบบเทคโนโลยีก้าวหน้ามากที่สุดในโลก ซึ่งการเพาะปลูกจะใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อการค้าและที่ราบลุ่มแม่น้ำเมอเรย์-ดาร์ลิง (The Murray and Darling Basin) นั้น จะปลูกข้าวสาลีซึ่งเป็นสินค้าที่ส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่ง การประมงจะทำน้อยมากเพราะมีประชากรน้อยและค่าแรงแพง

สกุลเงิน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย

เชื้อชาติ (Race)

ประเทศออสเตรเลียมีประชากรประมาณ​ 21​ ล้านคน ​ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรปที่มาตั้งรกรากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปี​พ.ศ. 2543 มีผู้อพยพใหม่เข้ามาถึง 5.9​ ล้านคน​ทำให้ประชากรเกือบสองในเจ็ดของออสเตรเลียเกิดในต่างประเทศ ​หลังจากการเลิกนโยบายออสเตรเลียขาวในปี​ พ.ศ. 2516 รัฐบาลออสเตรเลียได้พยายามส่งเสริมความสามัคคีระหว่างเชื้อสายต่างๆ ​บนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรมนิยม ในช่วงปี​ พ.ศ. 2548 ถึง 2549 มีผู้อพยพเข้ามากกว่า 131,000 คน ส่วนใหญ่มาจากทวีปเอเชียและโอเชียเนีย ประชากรพื้นเมืองของออสเตรเลียคือ ​ชาวอะบอริจิน (Aboriginal) บนแผ่นดินหลักและ ชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส (Torres Strait Islander) ​ซึ่งมีทั้งหมด 410,003 คนในปีพ.ศ. 2544 (ร้อยละ ​2.2 ​ของประชากร)

ศาสนา (Religion)

ออสเตรเลียไม่มีศาสนาประจำชาติ จากการสำรวจสำมะโนครัวในปี พ.ศ. 2549 ประชากรประมาณ 12.6 ล้านคน (64%) ประกาศตัวเป็นคริสเตียน (Protestant) ในจำนวนนี้ 5.1 ล้านคน (26%) เป็นคาทอลิก (Catholic) และ 3.7 ล้านคน (19%) เป็นแองกลิกัน (Anglican Communion) ประชากร 3.7 ล้านคนถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่นับถือศาสนา (Irreligious) ซึ่งรวมถึงแนวความเชื่อแบบมนุษยนิยม (Humanism) อเทวนิยม (Atheism) อไญยนิยม (Agnosticism) และ เหตุผลนิยม (Rationalism) ประชากรเกือบหนึ่งล้านคน (5%) นับถือศาสนาอื่นๆ ซึ่งรวมศาสนาพุทธ (Buddhism) ศาสนาอิสลาม (Islam) ศาสนาฮินดู (Hinduism) และศาสนาเชน (Jainism) อย่างไรก็ตามมีประชากรเพียง 1.5 ล้านคน (7.5%) ที่เข้าโบสถ์เป็นประจำทุกสัปดาห์

 

australia australia australia australia australia australia

  • Advanced Search

Compare Listings