MENU

The Best Language & Education Centre

เดอะเบสท์ ศูนย์ภาษาและแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร

ค้นหาประเทศที่อยากเรียน

previous arrow
next arrow
Slider


เรียนต่อออสเตรเลีย

09 พฤศจิกายน 2014 0 admin

Study in Australia – เรียนต่อออสเตรเลีย


เรียนต่อออสเตรเลีย

ระบบการศึกษา

ประเทศออสเตรเลียให้ทางเลือกที่หลากหลายในการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ โดยมีให้เลือกมากกว่า 1,200 สถาบัน และ มีหลักสูตรให้เลือกมากกว่า 22,000 หลักสูตรคุณสามารถเลือกเรียนได้ในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงระดับฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Education and Training, VET) ไปจนถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษและการศึกษาระดับอุดมศึกษา (รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย) แม้แต่ช่วงที่ทำงานหรือท่องเที่ยวที่นี่ คุณยังสามารถศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเลือกเรียนหลักสูตรสั้น ๆได้

นอกจากนี้ เรียนต่อออสเตรเลีย กฎหมายของประเทศออสเตรเลียยังส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและการคุ้มครองนักศึกษาต่างชาติที่ครอบคลุม ไม่ว่าคุณจะเลือกศึกษาในหลักสูตรใดหรือจะศึกษาเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ตาม

กฎหมายดังกล่าวประกอบด้วยพระราชบัญญัติการบริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) ปี 2000 และประมวลกฎหมายแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสำหรับหน่วยงานทะเบียนและผู้ให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักศึกษาต่างชาติ ปี 2007 (ประมวลกฎหมายแห่งชาติ) กฎหมายเหล่านี้ช่วยสร้างมาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการการศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักศึกษาต่างชาติที่สอดคล้องกันทั้งประเทศ

หากคุณเป็นนักศึกษาต่างชาติและถือวีซ่านักเรียน คุณจะต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนกับทะเบียนรายชื่อสถาบันและหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติของเครือจักรภพ (CRICOS) การลงทะเบียนกับ CRICOS จะเป็นการรับประกันว่าหลักสูตรและสถาบันที่คุณลงเรียนนั้นมีมาตรฐานสูงตามที่นักศึกษาต่างชาติคาดหวังไว้ คุณสามารถค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาดังกล่าวได้ในเว็บไซต์การศึกษาในออสเตรเลีย (Study in Australia)

นอกจากพ.ร.บ. ESOS และประมวลกฎหมายแห่งชาติแล้ว ยังมีองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) องค์กรรัฐเหล่านี้จะรับผิดชอบเรื่องการลงทะเบียน / ลงทะเบียนซ้ำของสถาบัน และการรับรอง / รับรองซ้ำของหลักสูตรด้วย องค์กรเหล่านี้ได้แก่:

 • การศึกษาระดับอุดมศึกษา– สำนักงานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับวิชาชีพและอุดมศึกษา (Tertiary Education Quality and Standards Agency, TEQSA(opens in a new window))
 • VET– สำนักงานคุณภาพทักษะออสเตรเลีย (Australian Skills Quality Authority, ASQA(opens in a new window))

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องการศึกษาหลักสูตรประเภทใด ต้องการศึกษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด หรือต้องการศึกษาที่ใดในประเทศออสเตรเลีย คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและประสบการณ์ที่คุ้มค่า


ระดับการศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ: ELICOS – English Language Intensive Course for Overseas Students

    หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อนักเรียนต่างชาติ   ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติทุกคน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียน   โดยสามารถลงเรียนตั้งแต่2-52 สัปดาห์ โดยผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนนั้นสามารถทำงานได้ ไม่เกิน40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์

ประถมและมัธยมศึกษา: Primary and Secondary Education

  ประเทศออสเตรเลียได้จัดตั้งหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ   ให้แก่นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 6-15 ปี หลังจากเรียนจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว นักเรียนสามารถที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย หรืออีกทางเลือกที่จะศึกษาในสายวิชาชีพเฉพาะ

วิชาชีพและอาชีวศึกษา: Vocational Education and Training

หลักสูตรด้านวิชาชีพและการฝึกอบรมเฉพาะทาง  ซึ่งได้ถูกออกแบบมา เพื่อฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นด้านภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริง ให้แก่นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงานจริงกับภาคอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆ ซึ่งแต่ละรัฐนั้นจะมี Technical and Further Education – TAFE ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวิทยาลัยของรัฐบาลออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจในการสอน

ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

หลักสูตรระดับอุดมศึกษามีอยู่สามประเภทหลัก คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในออสเตรเลียถือเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีควบสองใบโดยจะได้รับวุฒิปริญญาตรีสองสาขาเมื่อเรียนจบ ซึ่งพบมากในสาขาศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งหมด 43 แห่ง (มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย 40 แห่ง มหาวิทยาลัยนานาชาติ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนแบบพิเศษอีก 1 แห่ง) นอกจากมหาวิทยาลัยของเรา ยังมีสถาบันการศึกษาอื่นอีกหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา


Undergraduate

หลักสูตรปริญญาตรีในประเทศออสเตรเลียส่วนมากใช้เวลา 3 ปี และมีบางหลักสูตรที่อาจจะต้องใช้เวลาถึง 6 ปีด้วยกัน สำหรับนักศึกษาต่างชาตินั้น  มหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดเกณฑ์การเข้าที่แตกต่างกันไป

Postgraduate

Master Degree การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลียนั้น ใช้เวลาเพียง 1-2 ปี ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะเลือกศึกษาในรูปแบบของการเข้าฟังบรรยาย (Coursework) หรือการทำวิจัย (Research) และส่วนมากหลักสูตรในระดับปริญญาโทจะเน้นและเฉพาะเจาะจงในสาขาวิชาต่างๆ แบบเฉพาะด้าน

Doctoral degree   หลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ถูกออกแบบไว้ 2 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกคือ Doctorate หลักสูตรที่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในประสบการณ์การทำงานและต้องการที่จะศึกษาต่อและพัฒนาในทักษะเชิงวิชาชีพเฉพาะ และอีกหนึ่งประเภทของการศึกษาระดับปริญญาเอกคือ Doctor of Philosophy หลักสูตรที่มีการเรียกย่อๆ ว่า Ph.D. ซึ่งจะเน้นการทำวิจัยเป็นหลักในสาขาวิชาเฉพาะทาง


 การสมัครเข้าเรียน

เรียนต่อออสเตรเลีย

เรียนต่อออสเตรเลีย คุณต้องสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา และยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student visa) จากรัฐบาลออสเตรเลีย คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหลายอย่าง อาทิเช่น:

ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในหลักสูตรใดและสถาบันใด

 • ยื่นใบสมัครเข้าเรียน ในสถาบันที่คุณต้องการ
 • ได้รับและตอบรับจดหมายเสนอเข้าเรียน (Letter of Offer)
 • ได้รับใบยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment – CoE) เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน

นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์การเข้าเรียน ที่คุณอาจจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งในการสมัครเข้าเรียนในสถาบัน และการยื่นขอวีซ่า ซึ่งได้แก่:

 • เกณฑ์ทางวิชาการ
 • เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ
 • หลักฐานด้านการเงินสำหรับใช้ในการศึกษา
 • ต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC)

แม้ว่าคุณจะอาศัย หรือทำงานอยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้ว คุณก็ยังอาจจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในฐานะ “นักศึกษาต่างชาติ” ได้นอกจากนี้ยังมีบริษัทแนะแนวศึกษาต่อ(Education agent) ในประเทศไทย ที่จะสามารถช่วยเหลือคุณ ในเรื่องการสมัครเข้าเรียนในประเทศออสเตรเลียได้

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายของการศึกษาในออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาและระดับการศึกษาที่คุณเลือก

ในฐานะที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ คุณจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนก่อนเข้าศึกษา คุณสามารถใช้ระบบค้นหาหลักสูตรในเว็บไซต์นี้เพื่อหาหลักสูตรและดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ค่าเล่าเรียนที่ต้องจ่าย นอกจากนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรที่คุณเลือก รวมถึงอุปกรณ์การเรียนและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของสถาบัน

ตารางด้านล่างจะให้อัตราค่าใช้จ่ายโดยประมาณในหลักสูตรสำหรับวุฒิการศึกษาแต่ละประเภท

 • โรงเรียน- $7,800 – $30,000
 • เรียนภาษาอังกฤษ- ราว $300 ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตร
 • ระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ(ประกาศนียบัตรระดับ I-IV, ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) – $4,000 – $22,000
 • ระดับปริญญาเอก- $14,000 – $37,000 *
 • ระดับปริญญาโท- $20,000 – $37,000 *
 • ระดับปริญญาตรี- $15,000 – $33,000 *

* หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวมถึงหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนสูง เช่น แพทย์และสัตวแพทย์


ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษา และเงินทุนอุปถัมภ์หลากหลายประเภทซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนทางการเงินสำหรับการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีทั้งทุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ การสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถสมัครได้โดยตรงกับองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุน

ทุน Australia Awards

 • ทุนการศึกษา Australia Awards มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความรู้ การเชื่อมโยงการศึกษา และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านโปรแกรมการให้ทุนการศึกษาของออสเตรเลีย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.australiaawards.gov.au
 • ทุนการศึกษาวิจัยนานาชาติระดับปริญญาโท
 • ทุนการศึกษาวิจัยนานาชาติระดับปริญญาโท (IPRS) มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพของการวิจัยในออสเตรเลีย หากคุณผ่านการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ทุน IPRS จะช่วยให้คุณได้เข้ามาศึกษาวิจัยในออสเตรเลียโดยเรียนรู้จากกลุ่มนักวิจัยระดับแนวหน้าในสาขาวิชา

ทุนการศึกษาอื่น ๆ

 • มีทุนการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายในประเทศออสเตรเลียที่สนับสนุนโดยมูลนิธิเอกชน หน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐบาลและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

การทำงานในประเทศออสเตรเลีย

 • โดยปกติวีซ่าออสเตรเลียจะอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานพิเศษได้ 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ ในช่วงเปิดภาคเรียน  และไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน แต่ทั้งนี้เงื่อนไขวีซ่าแต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป